Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Niemal rok temu na tym blogu zamieściłam wpis Zasiłek i urlop macierzyński w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Dzisiaj postanowiłam się zająć kwestią zasiłku pogrzebowego. Powodem jest nowelizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych ułatwiająca pochówek dzieci martwo urodzonych. Więcej na ten temat przeczytasz na moim drugim blogu MedycznePrawo.pl

Zasiłek pogrzebowy w przypadku urodzenia martwego dziecka

Rodzice dziecka martwo urodzonego powinni otrzymać następujące dokumenty:

1.       Kartę zgonu – wystawianą na podstawie przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i wydawaną przez lekarza.  Jest niezbędna do pochówku dziecka na cmentarzu. Od 14.10.2011 r. karta nie musi zawierać adnotacji USC o zarejestrowaniu zgonu w księgach stanu cywilnego, aby możliwy był pochówek.

2.      Akt urodzenia – z adnotacją „urodzenie martwe”. Zgłoszenia dokonuje się w ciągu 3 dni na specjalnym formularzu. USC wydaje akt urodzenia będący jednocześnie aktem zgonu. Na podstawie tego dokumentu ZUS wypłaci zasiłek pogrzebowy ( po spełnieniu pozostałych wymagań) oraz zasiłek macierzyński matce, która była objęta ubezpieczeniem chorobowym (po spełnieniu pozostałych wymagań).

Jeżeli dziecko urodziło się przed 22 tygodniem ciąży (czyli było to poronienie) wiele zależy od lekarza i szpitala, którzy niechętnie wystawiają zgłoszenie.  Gdy rodzice otrzymają akt urodzenia-akt zgonu i dochowają pochówku – mogą wystąpić o zasiłek pogrzebowy obecnie wypłacany w kwocie 4.000 zł.

Więcej na ten temat przeczytasz w Rzeczpospolitej.

Zapisz się na temidowy newsletter

I odbierz prezent

Włącz się do dyskusji

Ze względu na wiele sprzecznych informacji w necie na temat zasiłku macierzyńskiego po poronieniu (a więc przez 22 tygodniem ciąży), podam własny przykład: poronienie w 11 tygodniu, „struktury płodu” (w których nie było już zarodka, gdyż poroniłam go w drodze do szpitala) zostawiłam w szpitalu w celu „godnego pochówku”, szpital narodziny martwego dziecka zgłosił do USC, płeć wpisując na podstawie moich „przeczuć”, USC wystawił akt urodzenia z imieniem i nazwiskiem zarodka oraz zaświadczenie dla ZUS. Urlop macierzyński i zasiłek otrzymałam.

Warto podkreślić, że:

1. Akt urodzenia USC wystawia w każdym przypadku istnienia „struktur płodu” (nawet jeśli brak było zarodka, czyli wystarczy, że na podstawie innych cech w szpitalu stwierdzą, że była ciąża), niezależnie od czasu trwania ciąży. Jedynym warunkiem jest zgłoszenie martwego urodzenia przez lekarza (a więc trzeba prosić o to lekarza). Wiek ciąży nie ma znaczenia!

2. Płeć zarodka ustala się bardzo elastycznie, również na podstawie „przeczuć” rodzica.

3. Nie ma znaczenia, kto organizuje pochówek, rodzice czy placówka.

Odnośnie przeczuć nie jest już tak prosto. Ministerstwo Zdrowia wycofało się z interpretacji, że matka może podać płeć, którą podejrzewała u zarodka/płodu. Wiele szpitali wpisze płeć tylko gdy była znana (z badania usg, genetycznego lub histopatologicznego).

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279