Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Baby in children's to a bedOd stycznia w Sejmie znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

Obecnie pracuje nad nim Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, która na ostatnim posiedzeniu dokonała ważnej zmiany w projekcie.

Dotychczas autorzy nowelizacji, na prośbę Rzecznika Praw Dziecka wprowadzili zapis:

w art. 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmioty prowadzące do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy działalność gospodarczą, polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi, mogą prowadzić tę działalność na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2013 r.”.

Wprowadzenie tego zapisu w życie oznaczałoby, że placówki działające jeszcze przed wejściem w życie ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech mają znacznie skrócony okres na dostosowanie się do nowych przepisów. Ustawa w obecnym brzmieniu daje bowiem czas na dostosowanie się aż do kwietnia 2014 r.

Podczas ostatnich prac Komisja zdecydowała jednak, że usuwa z projektu zmianę terminu na dostosowanie się.

Oznacza to, że przepisy przejściowe wyznaczające okres trzyletni na uzyskanie wpisu do rejestru (czyli dostosowanie się do wymogów ustawy żłobkowej) nie ulegną zmianie.

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279