fbpx

Nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 – szkolenie dla gmin

W dniu 4 lipca 2013 r. poprowadzę w Warszawie szkolenie dla pracowników urzędów gmin i jednostek gminnych odpowiedzialnych za nadzór nad opiekę nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie).

Informacje i zapisy.

Jeżeli nie jesteś urzędnikiem, ale jesteś zainteresowany prowadzeniem żłobka, klubu dziecięcego lub chcesz być dziennym opiekunem wybierz szkolenie w dniu 28 czerwca 2013 r. także w Warszawie

Podobny wpis
Umowa uaktywniająca – pobierz wzór
Skontaktuj się z nami