Maluch 2013 edycja 2 -konsultacje w Toruniu i Warszawie

W dniu dzisiejszym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło OTWARTY  KONKURS  OFERT NA DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3  „MALUCH 2013 – edycja 2″.

Termin składania wniosków upływa w dniu 8 sierpnia 2013 r.

W ramach konkursu ” będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, czyli :

  • żłobki,
  • kluby dziecięce
  • dzienni opiekunowie

W konkursie mogą brać udział (i ubiegać się o dotacje) O dotacje mogą się ubiegać:

1.osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;

2.osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – organizujące pracę i zatrudniające dziennego opiekuna w 2013 r., wpisanego do wykazu dziennych opiekunów do dnia 31 grudnia 2013 r.

Wszystkich zainteresowanych niniejszym konkursem zapraszam na indywidualne konsultacje:

  • w dniu 25 lipca – w Toruniu, w siedzibie kancelarii – ul. Franciszkańska 20/4a – godzinę każdy zainteresowany otrzyma w wiadomości e-mail.
  • w dniu 26 lipca – w Warszawie miejsce spotkania i godzinę każdy zainteresowany otrzyma w wiadomości e-mail.

Zgłoszeń proszę dokonywać na adres mailowy kancelarii (kancelaria@przyborowska.eu) lub za pomocą poniższego formularza:

[contact_form]

W temacie wiadomości proszę wpisać „Maluch 2013 edycja 2 – miasto” ( Toruń, lub Warszawa).

W zwrotnej wiadomości otrzymają Państwo potwierdzenie, miejsce i godzinę konsultacji.

Podobny wpis
Senackie propozycje zmian w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Potrzebujesz porady? Zadzwoń!
Skontaktuj się z nami