Zatrudnienie osoby 50+ będzie się opłacało

 W Sejmie posłowie pracują nad zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rząd chce zaktywizować grupę bezrobotnych 50+. Wiele z tych osób posiada wysoki poziom kompetencji, które nie są wykorzystywane. Dyskwalifikuje je w oczach przedsiębiorców… ich wiek.

Zgodnie z propozycjami starosta będzie mógł, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Dofinansowanie ma przysługiwać przez okres 12 miesięcy. Zatrudnienie osoby 60+ pozwoli na uzyskanie dofinansowania przez 24 miesiące. Będzie to nie mniej niż 30% najniższego wynagrodzenia.

Warunek: Pracodawca będzie zobowiązany do dalszego zatrudnienia po upływie okresu dofinansowania odpowiednio przez 6 lub 12 miesięcy pod rygorem zwrotu dotacji.Podobny wpis
rekordowy zasiłek macierzyński
Rekordowy zasiłek macierzyński w wysokości 78.500 zł
Potrzebujesz porady? Zadzwoń!
Skontaktuj się z nami