Temida jest kobietą Temida jest kobietą

 W Sejmie posłowie pracują nad zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rząd chce zaktywizować grupę bezrobotnych 50+. Wiele z tych osób posiada wysoki poziom kompetencji, które nie są wykorzystywane. Dyskwalifikuje je w oczach przedsiębiorców… ich wiek.

Zgodnie z propozycjami starosta będzie mógł, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Dofinansowanie ma przysługiwać przez okres 12 miesięcy. Zatrudnienie osoby 60+ pozwoli na uzyskanie dofinansowania przez 24 miesiące. Będzie to nie mniej niż 30% najniższego wynagrodzenia.

Warunek: Pracodawca będzie zobowiązany do dalszego zatrudnienia po upływie okresu dofinansowania odpowiednio przez 6 lub 12 miesięcy pod rygorem zwrotu dotacji.Włącz się do dyskusji

To z pewnością dobry krok ze strony rządu w kierunku właśnie tych ludzi.

Z tego co widzę, większość nie miała dostępu do Internetu i jakiejkolwiek pożytecznej wiedzy, co spowodowało otępienie ich umysłu, a gdy już do życia weszły telewizory to już w ogóle zaczęli cofać się w rozwoju.

Ale dobrze, że jest pomysł na ruszenie sprzed telewizorów tych ludzi 🙂

Pozdrawiam

Końcowy warunek neguje sensowność takiej pomocy – nie można wymagać, aby pracodawca zatrudniając pracownika zobowiązywał się, że za 12, lub 24 miesiące nadal będzie go zatrudniał przez kolejny rok. To takie typowe urzędnicze „myślenie”, że otoczenie rynkowe i zapotrzebowanie na pracę pracownika jest niezmienne. Oczywiście program znajdzie swoich zwolenników, ale będą to głównie „ustawki”.

Najprawdopodobniej będzie to działało na zasadzie zatrudnienia pracownika na te 1,5 bądź 3 lata, po czym pracodawca postara się o kolejną dotację na następnego pracownika w tym wieku. Aby poprawić trwałość stosunku pracy, powinna być możliwość starania się o dotację na kolejny okres na tego samego pracownika.

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279