Małopolska ma pieniądze na żłobki

Nie, to nie żart z okazji 1 kwietnia.

W województwie Małopolskim nadal można składać wnioski na pozyskanie środków z Unii Europejskiej – Działanie 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3.

O wsparcie mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Poziom wsparcia wynosi od 50.000 zł do  maksymalnie 800 000 zł.

Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 75% wydatków kwalifikowanych projektu.

Do chwili obecnej do dofinansowania zakwalifikowano 16 projektów.

Uzyskane w programie środki można przeznaczyć na budowę, przebudowę,rozbudowę i modernizację obiektów infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 i/lub zakupu wyposażenia tych obiektów

 Wnioski można składać do 30 kwietnia 2014 r.

Więcej informacji

Podobny wpis
Maluch+2019 – informacje cz.I
Potrzebujesz porady? Zadzwoń!
Skontaktuj się z nami