fbpx

pozorność zatrudnieniaOstatnio usłyszałam od Klientki, że ZUS „poluje” na dobrych przedsiębiorców i wydaje decyzje oderwane od rzeczywistości, bo wszędzie widzi tylko pozorność zatrudnienia.

Jej sprawa podobna jest do wielu innych które prowadzę. Wynika z nich jasno, że jeżeli zatrudnisz na umowę o pracę kobietę, która w niedługim czasie okaże się być w ciąży lub  zachorować i z tego tytułu przejść na zasiłek chorobowy to ZUS najprawdopodobniej uzna, że umowę zawarto dla pozoru, w celu wyłudzenia świadczeń. I stwierdzi w decyzji, że taka osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu chorobowemu.

Nic to, że praca pozorną nie była, więcej – była wykonywana z zaangażowaniem.

Nic to, że przyjmując kobietę do pracy nie wolno ją pytać o to czy ciążę planuje, lub w tej ciąży jest.

Nic to, że lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie o stanie zdrowia, z którego wynika, że kobieta może pracować.

Nic to, że podczas kontroli pokazujesz dokumenty świadczące o wykonywanej pracy, przedstawiasz świadków, składasz wyjaśnienia. ZUS i tak zapewne uzna, że „doszło tylko do zachowania formalnych wymogów w postaci sporządzenia umowy o pracę i dokonani zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych”, a Twoje dowody są „niewiarygodne”.

Żeby było ciekawiej to ZUS nie przedstawi żadnego dowodu na to, że do zatrudnienia nie doszło.

Kiedy umowa zawarta jest dla pozoru?

Sąd Najwyższy kwestię pozorności umowy o pracę wyjaśniał w wielu orzeczeniach.

Tutaj przytoczę tylko jedno:

Umowa o pracę jest zawarta dla pozoru i nie może w związku z tym stanowić tytułu do objęcia pracowniczym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przy składaniu oświadczeń woli obie strony mają świadomość, że osoba określona w umowie jako pracownik nie będzie świadczyć pracy, a pracodawca nie będzie korzystać z jej pracy, czyli gdy strony z góry zakładają, że nie będą realizowały swoich praw i obowiązków wypełniających treść stosunku pracy.

Nie można zatem przyjąć pozorności oświadczeń woli o zawarciu umowy o pracę, jeżeli pracownik podjął pracę i ją wykonywał, a pracodawca tę pracę przyjmował.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2012 r. (II UK 14/12)

ZUS często wydaje decyzje nie badając kompleksowo sprawy, dopiero sąd w wyniku złożonego odwołania pochyla się nad problemem.

Pamiętaj – jeżeli ZUS uznał w decyzji, że zatrudnienie było pozorne to zarówno Ty jak i zatrudniony przez Ciebie pracownik powinniście złożyć odwołanie do sądu (za pośrednictwem ZUS). Jeżeli w wyniku postępowania dowodowego sąd dojdzie do odmiennych wniosków – zmieni zaskarżoną decyzję.

Zapytaj o wycenę porady

Zadzwoń: +48 600 375 279
Napisz: kancelaria@przyborowska.eu

Podobny wpis
Czy warto odwoływać się od decyzji ZUS – cz.II
Skontaktuj się z nami