Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Unijne pieniądze na przedszkola

Chcesz otworzyć przedszkole na Mazowszu? A może chcesz powiększyć swoją placówkę lub poszerzyć jej ofertę edukacyjną?

Może Twoje przedszkole wymaga dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych maluchów? Chciałbyś aby Twój personel doskonalił swoje umiejętności zawodowe?

Jeżeli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś tak, to masz jeszcze szansę na pozyskanie dofinansowania unijnego, na cel, który Cię interesuje.

Do 29 października 2015 r. trwa nabór wniosków w konkursie w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Minimalna wartość projektu to 100.000,00 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.
Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 20%.
Więcej informacji na stronie projektu.
Włącz się do dyskusji

Większość narzeka na unię i obwinia ją o hamowanie rodzimej gospodarki, ale trzeba przyznać, że takie projekty wielu ludziom umożliwiają podjęcie pracy nie mówiąc już o korzyściach dla maluchów

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279