Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Decyzja ZER w Twojej skrzynce pocztowej

No i stało się – Zakład Emerytalno-Rentowy MSW zaczął wydawać decyzje o ponownym ustaleniu wysokości świadczeń (z urzędu), na podstawie nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 16 grudnia 2016 r.

Każda taka decyzja jest nieprawomocna i można się od niej odwołać w ciągu 30 dni.

Odwołanie należy złożyć do Sądu Okręgowego XIII Wydział Ubezpieczeń w Warszawie. Ten wydział mieści się na ulicy Płockiej niedaleko nowo powstającej stacji metra, co powoduje trudności komunikacyjne w dotarciu do sądu.

Odwołania nie wysyłamy bezpośrednio do Sądu, ale za pośrednictwem Dyrektora ZER MSW.

Na decyzjach mamy także informację, że wszelką korespondencję  należy kierować do właściwego miejscowo (wg. miejsca zamieszkania) ZER MSW, co powoduje zamieszanie i trudność w ustaleniu komu i gdzie odwołanie wysłać.

  Decyzja ZER – gdzie zatem należy wysłać odwołanie?

W strukturze organizacyjnej ZER znajdują się Wydziały Ustalania Świadczeń (jest ich 5), a ich zadania są realizowane przez  16 zespołów regionalnych. Korespondencję należy prowadzić z właściwym wg. miejsca zamieszkania zespołem.

Odwołanie natomiast należy wnieść za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego.

Zgodnie z §  4 rozporządzenia Ministra MSWiA z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin siedzibą Dyrektora ZER jest miasto Stołeczne Warszawa.

Zatem odwołanie należy złożyć w Warszawie, ul. Pawińskiego 17/21, .02-106 Warszawa

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279