Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Na temidowej grupie na FB padło pytanie o strajk nauczycieli w kontekście braku opieki nad dzieckiem. Co ma zrobić rodzic-pracownik, który od poniedziałku (strajk nauczycieli jest planowany od 8.04 do odwołania) nie będzie miał z kim zostawić swojego żłobkowicza, przedszkolaka czy ucznia?

Przedszkole mojej córki też ma strajkować, więc sama stoję przed tym dylematem.

Strajk nauczycieli, zostań z dzieckiem w domu

Można uruchomić opcję babcia/dziadek/sąsiadka itd. Ale w wielu przypadkach ta opcja nie wchodzi w grę.

W takim przypadku z pomocą przychodzą nam przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a konkretnie art. 32 tej ustawy:

1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem (…)

Zasiłek opiekuńczy otrzymają ubezpieczeni składką chorobową obowiązkowo i dobrowolnie czyli np. pracownicy i osoby prowadzące działalności gospodarcze.

Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz prezent i bądź na bieżąco

Co zrobić aby otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  1. Twój pracodawca lub ZUS będą potrzebować oświadczenia, że placówka została nieprzewidzianie zamknięta. Oświadczenie złóż na formularzu ZAS-36;
  2. musisz złożyć wniosek o wypłatę świadczenia opiekuńczego za okres, w którym placówka była zamknięta; – zrób to na formularzu ZUS Z-15;
  3. jeżeli opłacasz składkę dobrowolnie (jesteś płatnikiem) dodatkowo wypełniarz formularz ZUS Z-3a lub ZUS Z-3b

Zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony uprawnionym w terminie maksymalnie 60 dni od daty prawidłowo złożonego wniosku.

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279