Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Praca zdalna a pandemia koronawirusa

W czasie pandemii koronawirusa praca zdalna stała się bardzo popularną formą wykonywania obowiązków zawodowych. Zdalnie pracują pracownicy etatowi, ale także przedsiębiorcy w wielu dziedzinach gospodarki. Oczywiście tam, gdzie to możliwe.

Senacie właśnie leży kolejna ustawa nowelizująca przepisy tarczy antykryzysowej z 2 marca 2020 r. umożliwiająca pracę z domu także podczas kwarantanny.

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej
kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

art. 4h dodany ustawą z dnia 28 października 2020 r.
o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem
sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Przepis najprawdopodobniej wejdzie w życie w takim kształcie.

Jeżeli więc będziemy na kwarantannie, bez objawów choroby (albo będziemy ją przechodzić łagodnie) będziemy mogli złożyć wniosek o pracę zdalną. Pracodawca musi wyrazić zgodę.

Jeżeli w trakcie kwarantanny będziemy świadczyć pracę otrzymamy pełne wynagrodzenie (nie zaś zasiłek chorobowy)

Praca zdalna, czyli jaka?

Trudno w to uwierzyć, ale aż do wybuchu pandemii koronawirusa nie było regulacji dotyczącej pracy zdalnej. W wielu miejscach, które teraz pracują zdalnie (weźmy choćby ministerstwa) do marca br. było słychać, że to niemożliwe.

A jednak – da się.

Do ustawy o tarczy antykryzysowej wprowadzono pracę zdalną w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez kolejne 3 miesiące po ich odwołaniu.

Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy oznaczonej w umowie o pracę poza stałym miejscem jej wykonywania.

Najczęściej praca zdalna odbywa się poza zakładem pracy, czy biurem. W domu, w którym mieszka pracownik.

UWAGA: polecenie pracy zdalnej mogą otrzymać również mundurowi w służbie czynnej.

Kiedy można polecić wykonywanie pracy zdalnie?

Aby pracodawca mógł wydać takie polecenie musi na to pozwalać rodzaj pracy. Pracownik musi posiadać umiejętności, możliwości techniczne oraz warunki lokalowe aby wykonywać swoją pracę w ten sposób.

Jeżeli pracodawca poleca wykonywania pracy zdalnie to musi zaopatrzyć pracownika w niezbędne narzędzia i materiały oraz musi zapewnić obsługę logistyczną.

Pracownik może pracować na swoim sprzęcie lub materiałach tylko wówczas, gdy umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

To dlatego usłyszeliśmy, że ZUS ogłosił właśnie wieli przetarg na dostawę laptopów. Dla urzędników, do pracy zdalnej.

Praca zdalna – ewidencja czynności

Pracodawca może na pracownika wykonującego pracę zdalną nałożyć obowiązek prowadzenia ewidencji wykonanych czynności.

Ewidencja ma uwzględniać w szczególności opis wykonywanych czynności, oraz datę i czas ich wykonania.

To w jakiej formie będzie prowadzona ewidencja pracodawca określa w poleceniu jej prowadzenia.

Dla wszystkich zainteresowanych wnioskiem o pracę zdalną na czas kwarantanny przygotowałam wzór takiego wniosku. Jeżeli jesteś zapisana/zapisany na mój newsletter – otrzymasz go w jednym z maili.

Jeżeli jeszcze nie subskrybowałaś/subskrybowałeś temidowego newslettera, a chcesz otrzymać wzór wniosku – kliknij w poniższy przycisk i zapisz się.

Aktualizacja 6.12.2020

Prezydent, w piątek 4 grudnia podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie wczoraj zatem wniosek jest już jak najbardziej przydatny.

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279