Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Nowe uregulowania dotyczące pracy zdalnej zaczynają obowiązywać już 7 kwietnia 2023 r. Przygotowałam więc wniosek o pracę zdalną – do pobrania.

W sam raz dla pracownika, a i pracodawcy ułatwi trochę sprawę.

Trzeba jednak pamiętać, że sam wniosek + zgoda lub odmowa wyrażenia zgody na pracę zdalną przez pracodawcę to nie jedyne dokumenty, które należy w firmie przygotować. Oczywiście, jeżeli jako pracodawca chcemy, by pracownicy mogli zdalnie pracować.

Praca zdalna – obowiązki pracodawcy

Aby wprowadzić pracę zdalną po 7 kwietnia 2023 r. w firmie należy przygotować przede wszystkim regulamin pracy zdalnej zgodnie z art. 6718-6734 kodeksu pracy.

Zacznijmy od tego, że praca zdalna zazwyczaj może być wykonywana na każdym stanowisku pracy w danej firmie. Oczywiście z wyjątkiem stanowisk, gdzie nie jest to możliwe ze względu na rodzaj pracy wykonywany przez pracownika (np. kierowca autobusu) lub przyjętą u pracodawcy organizację pracy.

Pracy zdalnej nie można zastosować w przypadku prac:

  1. szczególnie niebezpiecznych;
  2. w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
  3. z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy;
  4. związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy;
  5. powodujących intensywne brudzenie.

Jeżeli w firmie są stanowiska, których praca zdalna nie obejmuje należy je umieścić w regulaminie lub w załączniku do niego.

W regulaminie należy uwzględnić, że praca zdalna może być powierzona z inicjatywy pracodawcy lub na wniosek pracownika. Informację o pracy zdalnej można zawrzeć w umowie o pracę – przy zatrudnianiu pracownika.

Wniosek pracownika

Wniosek pracownika należy rozpatrzyć niezwłocznie (nie dłużej niż w terminie 21 dni). Odmowa powinna być uzasadniona.

Warto pamiętać, że w przepisach wprowadzono uprzywilejowaną grupę pracowników, których wniosek o pracę zdalną powinno się uwzględnić. Szerzej będę o tym pisała w jednym z kolejnych postów.

Na polecenie pracodawcy

Pamiętaj, że praca zdalna może zostać wprowadzona na polecenie pracodawcy:

  1. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu,
  2.  w okresie, w którym pracodawca nie może zapewnić w firmie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z powodu działania siły wyższej

W tym przypadku potrzebne będą wzór polecenia pracy zdalnej, a także wzór oświadczenia pracownika, że posiada warunki lokalowe i techniczne odpowiednie do wykonywania pracy zdalnej.

W regulaminie należy także uregulować w jakich przypadkach praca zdalna może być świadczona okazjonalnie.

Ważną kwestią jest dokładne opisanie jak zorganizowana będzie praca zdalna, czas pracy zdalnej oraz miejsce wykonywania pracy w sposób zdalny.

Regulamin powinien dokładnie opisywać prawa oraz obowiązki pracowników związane z wykonywaniem pracy zdalnie oraz oczywiście prawa i obowiązki pracodawcy.

Kolejna ważna kwestia to narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, w które pracodawca wyposaży pracownika, a także zwrot kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.

Nie należy zapominać o możliwości kontroli pracy zdalnej oraz o zasadach BHP i wypadków przy pracy.

Jak widać napisanie regulaminu pracy zdalnej to nie taka prosta sprawa.

Mogę Ci w tym pomóc.

Zapraszam Cię na moje szkolenie ze zmian w prawie pracy, które już obowiązują lub za chwilę zaczną obowiązywać.

Jest dedykowane:

  1. wszystkim tym, którzy firmy prowadzą i muszą wdrożyć w nich zmiany;
  2. pracownikom, którzy chcą znać swoje nowe prawa
  3. rodzicom małych dzieci – jeżeli interesują ich nowe urlopy.

Ważne: za ułamek ceny, którą wydasz na konsultację otrzymasz wszystkie niezbędne informacje wraz z przykładami oraz wzorami zapisów.

Moje szkolenia są znane z tego, że zawiłości prawne potrafię przetłumaczyć na prosty język i wyjaśnić tak, by uczestnik bez problemu mógł poruszać się po nowych przepisach.

SZKOLENIE Zmiany w prawie pracy
Szkolenie – Zmiany w prawie pracy

Nagranie +prezentacja +dostęp do grupy na FB

Zapraszam serdecznie.

A jeżeli jednak wolisz konsultację indywidualną – proszę bardzo 🙂

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279