Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Zadaniem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 19.08.2011 r. (Dz. U. Nr 205, poz. 1212) było przede wszystkim wyeliminowanie nieścisłości interpretacyjnych w przepisach dotyczących przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych.

Ich zmiana związana była również z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18.07.2008 r. (sygn. akt P 27/07), który uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy ograniczające prawo do tego świadczenia wyłącznie dla osób sprawujących opiekę nad chorym dzieckiem.

Zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 2a obecnie znowelizowanej ustawy świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało, jeżeli  osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, za wyjątkiem sytuacji gdy współmałżonek posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Interpretując literalnie wskazany przepis świadczenie nie przysługuje zatem małżonkowi, który dla opieki nad ciężko chorym współmałżonkiem zrezygnował np. z pracy.

Taką wykładnię przepisów zakwestionował w orzeczeniu z dnia 17.01.12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (II SA/Ol 982/11) wskazując, iż interpretując ten przepis należy brać pod uwagę orzecznictwo, przede wszystkim wyrok TK, a przepis art. 17 ust 5 pkt 2a należy odczytywać zgodnie z art. 17 ust. 1 zmienionym właśnie po wyroku Trybunału.

Zatem zdaniem WSA w Olsztynie okoliczność, iż osoba ubiegająca się o świadczenie opiekuje się swoim chorym małżonkiem nie może stanowić podstawy do odmowy przyznania tego świadczenia.

Powyższy wyrok daje więc szansę na staranie się o zasiłki pielęgnacyjne przez osoby rezygnujące z pracy zawodowej i poświęcające się opiece nad współmałżonkiem.

Oczywiście urzędnicy nadal mogą odmawiać przyznania świadczenia powołując się na literalne brzmienie przepisów, jednakże strona zawsze będzie mogła od takiej decyzji się odwołać. W uzasadnieniu powinna wskazać m.in. powyższy wyrok oraz utrwalone orzecznictwo uznające, iż tych przepisów nie wolno interpretować w sprzeczności z podstawowymi wartościami konstytucyjnymi – równością wobec prawa oraz ochroną małżeństwa i rodziny.

Na temat zasiłków pielęgnacyjnych dla współmałżonków pisze też dziś Rzeczpospolita –> Żona dostanie pieniądze za opiekę nad mężem . Artykuł opatrzony jest moim komentarzem.

Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz prezent!

Włącz się do dyskusji

Odnoszę wrażenie ,że celowo nie nazywa się pewnych rzeczy po imieniu.A jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze.Dlaczego na dzień dzisiejszy nikt nie powie ,że w myśl Konstytucji RP,zdrowa żona opiekująca się mężem na 1 grupie inwalidztwa,powinna otrzymać świadczenie pielęgnacyjne.Jakim trzeba być „człowiekiem” ,żeby okraść najsłabszą grupę społeczną???????

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279