Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Niekonstytucyjne zasiłki chorobowe dla przedsiębiorców

Niedawno Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ważny dla wszystkich jednoosobowych przedsiębiorców. Chodzi o przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla przedsiębiorców ubezpieczonych krócej niż miesiąc.

wyroku z dnia 24.05.2012 r., sygn.  akt P 12/10 Trybunał orzekł, że:

Art. 48 ust. 2 i art. 52 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 i Nr 225, poz. 1463 oraz z 2011 r. Nr 113, poz. 657 i Nr 149, poz. 887) w zakresie, w jakim nie przewidują odpowiedniego stosowania art. 37 ust. 1 tej ustawy przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego należnych ubezpieczonemu, dobrowolnie podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, którego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego z tego tytułu, w sytuacji gdy było ono poprzedzone ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu, są niezgodne z art. 32 ust. 1 w związku z wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą sprawiedliwości społecznej.

Co to oznacza?

Wyrok jest ważny dla osób, które zanim przystąpiły do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzenia działalności o pracę posiadały to ubezpieczenie z innego tytułu – czyli np. były zatrudnione na umowę o pracę. Jeżeli ktoś taki zachorował (zachowując ciągłość) w pierwszym miesiącu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ZUS wyliczał zasiłek  ustalając podstawę wymiaru proporcjonalnie do liczby dni ubezpieczenia.

Jeżeli w pierwszym miesiącu ubezpieczenia zachoruje pracownik – jego zasiłek wylicza się z pełnego miesięcznego wynagrodzenia.

Podobnie jest np. w przypadku ustalania podstawy zasiłku macierzyńskiego.

Trybunał Konstytucyjny uznał zatem, że takie zróżnicowanie jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz prezent i bądź na bieżąco

Włącz się do dyskusji

Czy dz. gosp. musi być prowadzona równolegle ze stosunkiem pracy, czy też można ją zarejestrować (zgłosić się do dobrowolnego ub. chorobowego) po wygaśnięciu stosunku pracy?

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279