Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Tym przewrotnym tytułem zamierzam nawiązać do niedawnego artykułu … bo urzędnik wprowadził mnie w błąd.

Dzisiaj kilka słów o urzędowej interpretacji przepisów.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą (np. prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą) i nie wiesz jakie przepisy będą miały zastosowanie w Twojej indywidualnej sytuacji prawnej związanej z obowiązkiem zapłaty podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne możesz zgodnie z art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej złożyć wniosek do właściwego organu o wydanie urzędowej interpretacji przepisów.

Art. 10. 1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

2. Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.
3. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.

W przypadku ZUS wnioski takie przyjmują tylko dwa oddziały w kraju: oddział w Gdańsku (generalnie Polska północna) i oddział w Lublinie (południowa część kraju).

 Każdy wniosek kosztuje 40 zł, a czas oczekiwania na interpretację to 30 dni od daty otrzymania przez organ kompletnego i opłaconego wniosku.

Dlaczego warto występować o interpretację przepisów?

Musisz wiedzieć, że wydana przez ZUS interpretacja nie wiąże Ciebie (możesz postąpić inaczej), ale co ważne interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla Ciebie jako przedsiębiorcy.

Jeżeli postąpisz zgodnie z wydaną interpretacją nie możesz zostać  obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami jeżeli otrzymana interpretacja była błędna (niezgodna z przepisami prawa).

Jak powinien wyglądać wniosek o indywidualną interpretację? O tym, w jednym z kolejnych wpisów.

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279