fbpx

Temidowy przegląd zmian w prawie w 2013 r. cz. III

Dzisiaj o projekcie zmian w prawie, na który czeka wielu rodziców. O czym będzie mowa? O urlopach rodzicielskich.

 3. urlopy rodzicielskie

W ubiegłym tygodniu zakończyły się konsultacje społeczne związane z projektem przygotowanym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Chodzi o projekt z dnia 8 listopada 2012 r. – ustawy o zmianie ustawy -Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zgodnie z zapowiedziami pod obrady Sejmu projekt ma trafić wiosną, same zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 września 2013 r. i obejmować osoby przebywające wówczas na urlopie macierzyńskim.

Co zatem ma się zmienić?

Pracownica na dwa tygodnie przed planowanym terminem porodu będzie mogła składać pisemny wniosek o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego (tak jest obecnie) oraz bezpośrednio po tym urlopie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

Jeżeli pracownica zrezygnuje z urlopu rodzicielskiego będzie mógł on być udzielony pracownikowi – ojcu na jego pisemny wniosek.

Maksymalny wymiar planowanego urlopu rodzicielskiego to 26 tygodni (bez względu na liczbę urodzonych dzieci).

W trakcie urlopu rodzicielskiego matce lub ojcu będzie przysługiwał zasiłek macierzyński.

Za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego proponuje się zasiłek macierzyński w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku, za okres urlopu rodzicielskiego – 60%.

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim w dniu wejścia zmian w życie nabędą prawo do urlopu rodzicielskiego.

Powyższe zmiany jeżeli wejdą w życie wymuszą najprawdopodobniej kolejną nowelizację przepisów prawa – dotyczącą urlopów wychowawczych. W przypadku wykorzystania 52 tygodni urlopu – przy urodzeniu jednego dziecka rodzic nie będzie mógł pójść na 3-letni urlop wychowawczy (dziecko wcześniej ukończy 4 rok życia).

Podobny wpis
obniżenie podstawy wymiaru składek to częsta praktyka ZUS
Obniżenie podstawy wymiaru składek przez ZUS
Skontaktuj się z nami