Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Dzisiaj o projekcie zmian w prawie, na który czeka wielu rodziców. O czym będzie mowa? O urlopach rodzicielskich.

 3. urlopy rodzicielskie

W ubiegłym tygodniu zakończyły się konsultacje społeczne związane z projektem przygotowanym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Chodzi o projekt z dnia 8 listopada 2012 r. – ustawy o zmianie ustawy -Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zgodnie z zapowiedziami pod obrady Sejmu projekt ma trafić wiosną, same zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 września 2013 r. i obejmować osoby przebywające wówczas na urlopie macierzyńskim.

Co zatem ma się zmienić?

Pracownica na dwa tygodnie przed planowanym terminem porodu będzie mogła składać pisemny wniosek o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego (tak jest obecnie) oraz bezpośrednio po tym urlopie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

Jeżeli pracownica zrezygnuje z urlopu rodzicielskiego będzie mógł on być udzielony pracownikowi – ojcu na jego pisemny wniosek.

Maksymalny wymiar planowanego urlopu rodzicielskiego to 26 tygodni (bez względu na liczbę urodzonych dzieci).

W trakcie urlopu rodzicielskiego matce lub ojcu będzie przysługiwał zasiłek macierzyński.

Za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego proponuje się zasiłek macierzyński w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku, za okres urlopu rodzicielskiego – 60%.

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim w dniu wejścia zmian w życie nabędą prawo do urlopu rodzicielskiego.

Powyższe zmiany jeżeli wejdą w życie wymuszą najprawdopodobniej kolejną nowelizację przepisów prawa – dotyczącą urlopów wychowawczych. W przypadku wykorzystania 52 tygodni urlopu – przy urodzeniu jednego dziecka rodzic nie będzie mógł pójść na 3-letni urlop wychowawczy (dziecko wcześniej ukończy 4 rok życia).

Włącz się do dyskusji

witam,
a czy wiadomo coś na temat uszczelniania ZUS na ciężarne, czujące silną potrzebę rozwoju we własnym biznesie? 🙂 bo ja czuję, że taką potrzebę poczuję jesienią, a mąż twierdzi, że „gdzieś czytał” iż wraz ze zmianami dot. długości urlopu macierzyńskiego oraz wysokości zasiłku dla etatowców, zmienią się przepisy dot. zasiłku wypłacanego przez ZUS. Zmiany miałyby polegać na tym, że maksymalne składki będzie trzeba płacić na tyle długo, aby nie opłacało się ich podnosić tylko po to, aby uzyskać maksymalny zasiłek macierzyński.
Czy wie Pani coś na ten temat?
Pozdrawiam
(pierwszy raz na Pani blogu – dodaję do ulubionych 🙂

Nie ma i nie będzie czegoś takiego jak „temat uszczelniania ZUS na ciężarne, czujące silną potrzebę rozwoju we własnym biznesie”. Zmiany mają być w zasiłkach i dotyczyć mają wszystkich przedsiębiorców. Póki ustawa nie będzie podpisana przez Prezydenta póty nie wiadomo jak i będzie mieć ostatecznie kształt.
Pozdrawiam,

dziękuję za odpowiedź, będę więc śledzić Pani bloga w oczekiwaniu na komentarz do ostatecznej wersji planowanych zmian.
obecnie pracuje na etacie i czasem dorabiam zleceniami, nie prowadzę działalności. zastanawiam się nad DG ponieważ myślimy o powiększeniu rodziny.

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279