Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Rok 2013 zapowiada się jako rok pod znakiem tworzenia nowych żłobków oraz klubów dziecięcych.

Wszyscy, którzy chcą otworzyć lub rozbudować już istniejącą placówkę opieki nad dziećmi do lat 3 powinni zastanowić się nad udziałem w drugiej edycji tegorocznego Malucha – już po nowelizacji ustawy żłobkowej.

Jeżeli żłobek lub klub dziecięcy miałby powstać w Małopolsce to możliwe jest uzyskanie dofinansowania na ten cel dotacji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na:

1. budowę/rozbudowę/modernizację obiektów infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3

2. zakup wyposażenia do tych obiektów

Konkurs ma charakter otwarty. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Minimalna kwota wsparcia dla projektu w ramach Działania wynosi 100 000,00 PLN, maksymalna 800 000,00 PLN, przy czym poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Formularze wniosku o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją projektu
przyjmowane są przez Instytucję Organizującą Konkurs – pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B, 30 – 552 Kraków

Termin składania wniosków upływa 27 sierpnia 2013 r.

Warto się starać, bowiem do tej pory złożono tylko dwa wnioski.

Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem placówki opieki nad dziećmi do lat 3 napisz, używając poniższego formularza.

Jeżeli zbierze się grupa chętnych rozważymy możliwość  przeprowadzenia szkolenia „Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy” w Krakowie, w dogodnym terminie.

[contact_form]

Włącz się do dyskusji

Zastanawia mnie czy dofinansowanie możliwe jest tylko w Małopolsce czy tez w innych częściach kraju z Regionalnego Programu Operacyjnego – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odpowiedniego dla danego miejsca?

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279