Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Projekt zmian w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 pod koniec stycznia został złożony w Sejmie.

Zakładane zmiany mają pozwolić przede wszystkim na poprawienie skuteczności ustawy, tak aby miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi mogło przybywać jeszcze więcej.

Co zatem zaproponowano?

Projekt zakłada zwiększenie dofinansowania (dotacji celowej) z 50% kosztów do 80% kosztów. Z dofinansowania będą mogły skorzystać nie tylko gminy, lecz także podmioty tworzące placówki niepubliczne. Dodatkowo rozszerzono katalog możliwej pomocy o dofinansowanie do funkcjonowania placówek.

 Znowelizowany przepis ma brzmieć:

art. 62 ust. 4 Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, korzystające z programów, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia lub funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

Spore zmiany przewidziane są w instytucji dziennego opiekuna, która do tej pory niestety cieszyła się niewielkim zainteresowaniem ze strony gmin. W całym kraju pracuje niewielka liczba dziennych opiekunów, proponowane zmiany mają tę sytuację zmienić. Szerzej o dziennych opiekunach napiszę w jednym z kolejnych wpisów.

Nowelizacja proponuje również skrócenie okresu dostosowawczego dla placówek opieki dziennej nad najmłodszymi dziećmi, które są jeszcze wyłączone spod działania ustawy. Dotychczas placówki te miały czas na dostosowanie się do nowych przepisów oraz uzyskanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych do kwietnia 2014 r.

Zgodnie ze zmianą podmioty te będą mogły prowadzić działalność na podstawie przepisów dotychczasowych tylko do 31 sierpnia 2013 r. Oznacza to, że jeżeli  „klubik dziecięcy” nie zostanie wpisany do rejestru z dniem 1 września 2013 r. właściciel będzie musiał go zamknąć. W praktyce więc wszyscy prowadzący placówki na podstawie starych przepisów powinni rozpocząć przygotowania do zmian już teraz.

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279