Temida Jest Kobietą Temida jest kobietą

Playing kidsUstawa o opiece nad dziećmi do lat trzech, obowiązująca już niemal dwa lata przewiduje możliwość udzielenia dotacji celowej z budżetu danej gminy, dla każdego podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy. Projekt nowelizacji ustawy, który trafił niedawno do Sejmu rozszerza katalog podmiotów o dziennych opiekunów. Niezależnie zatem czy jest to placówka publiczna, czy prywatna gmina może podjąć uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz zasad udzielania takiej dotacji.

Art. 60. 1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy.
2. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, określa rada gminy w drodze uchwały.
Przepisy mówią wyraźnie, że gmina nie ma takiego obowiązku, więc nie w każdej taką uchwałę się podejmuje i dotuje miesięczny pobyt malucha w placówce z miejskiej kasy.
Jeżeli chcesz sprawdzić, czy Twoja gmina dotuje placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi przeszukaj podjęte przez Radę uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej (prowadzi go każda gmina).
Niestety nie każda gmina decyduje się na ten krok. Na ogromną pochwałę zasługuje zatem np. Opole, które w tym roku zamierza wydać na dotację celową do miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych prawie 2,5 mln złotych. Wysokość dotacji to 650 zł na dziecko w żłobku. Resztę będą musieli pokryć rodzice (miesięczne czesne jest równe w placówkach publicznych i niepublicznych).
Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279