Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Jak udowodnić prowadzenie działalności gospodarczej przed sądem – to jedno z najczęstszych pytań, które słyszę podczas konsultacji.

Gdy ZUS wszczyna postępowanie wyjaśniające to albo pyta szczegółowo o prowadzony biznes, albo prosi o dostarczenie dokumentów finansowych firmy oraz o udzielenie wszystkich istotnych informacji i przedstawienie dokumentów istotnych dla sprawy wg. płatnika- ubezpieczonego.

I wtedy pojawia się dylemat – co mogę pokazać ZUS, a czego nie. Pisać krótko i zwięźle, a może ze szczegółami opowiadać o swojej firmie? Przecież nie można zdradzić tajemnicy handlowej, obowiązuje zakaz konkurencji itp.

Co więc można, a co trzeba dać ZUS, żeby mógł objąć przedsiębiorcę ubezpieczeniami społecznymi i dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym?

Szczegółowo omawiam to w tym szkoleniu:

webinar postępowanie
Postępowanie wyjaśniające i kontrola ZUS

Kompendium praktycznej wiedzy

No więc jak udowodnić prowadzenie działalności gospodarczej?

Dowody

Bez dowodów NIC nie zdziałasz. Nie wystarczą suche fakty i informacja, że przecież masz aktywny wpis w CEIDG. Sama rejestracja firmy nie czyni z nas przedsiębiorcy prowadzącego firmę.

Zacznijmy od tego, że zgodnie z art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców: działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Musisz zatem udowodnić, że prowadzisz własną działalność w sposób ciągły i jest ona zarobkowa, czyli nastawiona na zysk.

Aby udowodnić powyższe możesz przedstawić dokumenty, maile, zdjęcia, screeny z portali społecznościowych, kopie artykułów prasowych, nagrania z monitoringu. Dowodem mogą być też np. produkowane towary.

Dokumenty to przede wszystkim umowy – najmu lokalu, zakupu domeny i hostingu, umowy współpracy, umowy z pracownikami i zleceniobiorcami, rachunki, paragony, faktury, także książka przychodów i rozchodów Twojej firmy.

Oczywiście bardzo ważnym źródłem wiedzy o działalności mogą okazać się świadkowie. To mogą być Twoi pracownicy, kontrahenci czy klienci. Świadkiem może być kurier, który regularnie dowozi Ci przesyłki firmowe, klientka która korzysta z Twoich usług, właściciel hurtowni, w której kupujesz towar, twoja „wirtualna” asystentka…Świadkiem może też być Twoja księgowa/księgowy. Zdarzały mi się też sprawy, w których świadkami byli… pracownicy ZUS. Wszystko zależy od tego czym Twoja firma się zajmuje i jaki jest problem w sprawie.

Świadkami mogą też być osoby z rodziny, ale najlepszymi są osoby niespokrewnione tzw. obce, które nie będą miały żadnego interesu w tym, żeby wynik postępowania był dla Ciebie pozytywny.

Ważne żeby powołać ich kilku. Z ich zeznań powinien wyłonić się obraz prowadzonej działalności.

Opinia biegłego/biegłych

Z opiniami mamy do czynienia na etapie postępowania sądowego. Opinie zwykle dotyczą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy przedsiębiorca deklaruje wysoką podstawę wymiaru składek. Chodzi w nich o to, czy przychody i dochody firmy uzasadniały możliwość podniesienia płaconych składek.

Zeznania strony

W przypadku postępowania wyjaśniającego zeznania składa się zazwyczaj na piśmie, często odpowiadając na przysłaną listę pytań.

Bywa, że zeznania składa się w ZUS, a z czynności spisywany jest protokół.

Jeżeli chodzi o postępowanie sądowe, to zeznania strony (w tego typu sprawach przesłuchuje się tylko stronę odwołującą) przeprowadza się po zakończeniu całego postępowania dowodowego. Bywa, że na jednej rozprawie sąd najpierw przesłuchuje świadków, a potem stronę.

Gdy sąd wzywa stronę do stawiennictwa na rozprawie, oznacza to, że planuje przesłuchanie. Jeżeli nie stawisz się na rozprawie bez usprawiedliwienia nieobecności – sąd pominie Twoje zeznania i wyda wyrok na podstawie reszty materiału dowodowego zebranego w sprawie.

Zatem to Twój wybór – sąd do zeznań Cię nie zmusi.

Podsumowując – jeżeli ZUS wzywa Cię do złożenia wyjaśnień w sprawie Twojej firmy (a w zasadzie podlegania pod ubezpieczenia społeczne z tytułu jej prowadzenia) zastanów się co może być dowodem/dowodami. Nie zakładaj, że to przecież „oczywiste”, że działalność prowadzisz, a postępowanie to tylko formalność.

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279