Temida jest kobietą Temida jest kobietą

O instytucji dziennego opiekuna pisałam już na bloga kilka razy. Zainteresowanych odsyłam chociażby do TEGO wpisu.

Kim jest dzienny opiekun?

Teraz wracam do tematu bowiem ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw wprowadza właśnie ważną zmianę dotyczącą  pracy dziennych opiekunów. Tę formę opieki nad najmłodszymi dziećmi propaguje też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Dotychczas dzienni opiekunowie pracowali wyłącznie na podstawie umowy zawartej z gminą, po przeprowadzeniu konkursu. Jeżeli gmina konkursu nie rozpisała – tam opiekunów zwyczajnie nie ma, nawet jeżeli ktoś chciałby pracować jako taki opiekun i ma ku temu kwalifikacje.

Obecnie dzięki nowemu brzmieniu art. 36 ust 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 dziennych opiekunów będą mogły zatrudniać nie tylko gminy.

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.”

W  art. 8 ust. 1 w kt 1 umieszczono gminy, zaś w pkt 3 osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 Oznacza to, że już niedługo może pojawić się większa liczba dziennych opiekunów, będą oni bowiem zatrudniani przez inne podmioty.

Każdy taki opiekun będzie:

  • zajmował się maksymalnie 5 dzieci
  • w warunkach domowych
  • po ukończeniu specjalistycznego szkolenia
  • opiekunowie będą posiadali ubezpieczenie
  • będą figurowali w rejestrach dziennych opiekunów prowadzonych przez gminę.

Opiekunami będą osoby, które posiadają minimum roczne doświadczenie w opiece nad dziećmi do lat 3 lub odbyły 160 -godzinne szkolenie (w tym 30 godzin praktyki w żłobku, a także z udzielania pierwszej pomocy) lub szkolenie uzupełniające – w przypadku pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Jeżeli jesteś zainteresowany otworzeniem dziennego opiekuna skontaktuj się ze mną 

Zapisz się na temidowy newsletter

I odbierz bonus!

Być może też zainteresują Cię te tematy:

Dotacja celowa z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy

Jak założyć klub dziecięcy?

Jak założyć żłobek i klub dziecięcy – pozwolenia

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279