Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Ponieważ wiele osób zwraca się do mnie z pytaniami w stylu „podobno zmieniły się przepisy, ale nie wiem jak”, „kiedy zmiany wchodzą w życie”, „dlaczego nigdzie nie ma informacji o przepisach, które będą obowiązywały od lipca 2013 r.” postanowiłam regularnie pisać o tym co w Sejmie piszczy, czyli na jakim etapie legislacyjnym są projekty aktów normatywnych będących w kręgu zainteresowań Czytelników Temida Jest Kobietą.

Na początek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który zgodnie z art. 10 tej nowelizacji ma wejść w życie 1 września 2013 r.

Nowelizacja ustawy zawiera zmiany zasad w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie przerwy w aktywności zawodowej, w związku z wychowywaniem dziecka i ma dotyczyć osób, które nie mogą obecnie korzystać z urlopów wychowawczych. Prawo do tego urlopu ma zostać rozszerzone na ubezpieczonych z odpowiednio długim stażem.

 W uzasadnieniu projektu czytamy:

Realizując cele polityki prorodzinnej i kierując się potrzebą zadbania o wysokość przyszłych świadczeń osób wychowujących dzieci, projektodawca uznał za właściwe rozszerzenie kręgu osób, za które budżet państwa opłacałby składki w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Składki te, tak jak w przypadku osób przebywających na urlopach wychowawczych, finansować ma w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na jakim etapie legislacyjnym jest projekt?

Projekt trafił do Sejmu 22 listopada 2012 r., następnie został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do I czytania, które odbyło się 3 stycznia 2013 r. Na chwilę obecną do projektu pojawiły się  dwie opinie merytoryczne i prawne z Biura analiz Sejmowych.

Zmiany zatem jeszcze nie weszły w życie i nie wiadomo czy wejdą w zakładanym w projekcie terminie.

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279