Gdy dostaniesz decyzję z uzasadnieniem takim jak np. to:

1.

20130311_210312

Albo będziesz mieć podobny problem do tego opisanego  na portalu Goldenline :

2.

(…) Od momentu założenia działalności odprowadzała składki w maksymalnej wysokości. Na jej nieszczęście osoba, którą poprosiła o wyliczenie składek do zapłaty podała jej błędną kwotę ubezpieczenia rentowego (6 zamiast 8%). Brakujące 2% za grudzień dopłaciła – niestety po terminie (21 stycznia).
Złożyła wniosek o przywrócenie terminu opłaty chorobowego za grudzień – wczoraj dostała decyzję z ZUS, że nie wyrażają zgody na przywrócenie terminu opłacenia składki chorobowej za grudzień.

wiedz, że Twoje szanse na otrzymanie świadczenia z ubezpieczenia chorobowego są mizerne.

Dlaczego?

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (podobno zakłada się skreślenie tego przepisu z ustawy):

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe, o których mowa w ust. 1, ustają:

od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych oraz osób wymienionych w art. 7 ; w uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek ubezpieczonego, może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie,

Jeżeli więc regularnie opłacasz składki na ubezpieczenie, a raz zdarzy Ci się zapłacić składkę po terminie – opłać składkę, lub dopłać brakującą różnicę oraz złóż do ZUS wniosek o przywrócenie terminu do opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

ZUS może (ale nie musi) rozpatrzyć Twój wniosek pozytywnie. Jeżeli jednak takiego wniosku nie złożysz, to „z automatu” wypadasz z ubezpieczenia chorobowego, nawet jeżeli spóźniłeś się 1 dzień z zapłatą składki (patrz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2012 r. I UK 408/11).

Jakimi zasadami powinien się kierować ZUS rozpatrując taki wniosek?

Kompetencja organu rentowego do wyrażania zgody na opłacenie składki po terminie oznacza kompetencję do uznania, że mimo nieopłacenia składki w terminie, ubezpieczenie nie ustało, a nieokreślenie w ustawie przesłanek „wyrażenia zgody” na opłacenie składki po terminie nie oznacza przyznania ZUS niczym nie skrępowanego uznania w uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku o wyrażenie zgody. Przyznana kompetencja winna być wykonywana według sprawdzalnych, sprawiedliwych kryteriów, zaś ZUS winien ujawnić, jakimi przesłankami kierował się odmawiając jej, a jego decyzja podlega merytorycznej ocenie sądu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 stycznia 2013 r. III AUa 1024/12

Organ rentowy został wyposażony w kompetencję wyrażenia zgody na opłacenie składki po terminie, czyli uznania, że mimo nieopłacenia składki w terminie ubezpieczenie nie ustało. W ustawie nie zostały określone przesłanki „wyrażenia zgody” na opłacenie składki po terminie, co jednak nie oznacza przyznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych niczym nie skrępowanego uznania w uwzględnieniu lub nie uwzględnieniu wniosku o wyrażenie zgody. Przyznana kompetencja winna być wykonywana według sprawdzalnych, sprawiedliwych kryteriów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyposażony w uprawnienie wyrażania zgody na opłacenie składki po terminie winien ujawnić jakimi przesłankami kierował się odmawiając jej, a jego decyzja podlega merytorycznej ocenie sądu.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2007 r. II UK 65/07
Musisz wiedzieć,  że wyrażenie przez ZUS zgody, bądź jej odmowa, na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenie społeczne po terminie nie wymaga wydania przez Zakład odrębnej decyzji, aczkolwiek jej nie wyłącza.
Ważne jest zatem uzasadnienie odmowy przywrócenia terminu wskazane przez organ rentowy. Jeżeli pismo będzie zdawkowe w stylu „ZUS Inspektorat w… po przeanalizowaniu sprawy nie przywraca Pani/Panu terminu do opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie społeczne za okres…” możesz walczyć dalej.
Błędy jakie popełniono w powyższych przykładach:
1. Ubezpieczona  spóźniła się jeden dzień z opłatą składki (ta dotarła do ZUS 11.01.) i dostała odmowną decyzję wypłaty zasiłku macierzyńskiego od grudnia 2012 r.
Dostając taką decyzję należy zrobić dwie rzeczy:
a) odwołać się od tej decyzji w terminie miesiąca od jej doręczenia,
b) napisać wniosek o przywrócenie terminu do opłacenia składki.
W tym wypadku ubezpieczona najprawdopodobniej o tym, że składka wpłynęła po terminie dowiedziała się z decyzji; popełniła jednak błąd i napisała wyłącznie wniosek, który ZUS rozpatrzył odmownie. Czekając na rozpatrzenie wniosku nie zaskarżyła decyzji odmawiającej przyznania zasiłku. Termin  do odwołania minął, decyzja jest już prawomocna.
2. W tym przypadku zasada, że nieznajomość prawa szkodzi pokazuje jak łatwo sami możemy pozbawić się świadczeń.
Pamiętaj – sprawdzaj, czy poprawnie obliczyłeś składkę i nie opłacaj jej na ostatnią chwilę.
Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców, bo nawet powrót do składki chorobowej w kolejnym miesiącu spowoduje, że okres karencyjny do wypłaty zasiłku chorobowego wyniesie 90 dni.

Zapytaj o wycenę porady

Zadzwoń: +48 600 375 279
Napisz: kancelaria@przyborowska.eu

Podobny wpis
Niania – składki na ubezpieczenie społeczne
Potrzebujesz porady? Zadzwoń!
Skontaktuj się z nami