Ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy – projekt z 22 marca 2013 r.

Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, jest to projekt po zmianach, datowany na 22 marca 2013 r.Ustawa zmienia Kodeks pracy i inne ustawy w zakresie tzw. urlopu rodzicielskiego. Zakładany termin wejścia w życie przepisów to 1 września tego roku, co oznacza, że wydłużonego urlopu będą mogli skorzystać wyłącznie rodzice dzieci urodzonych po 18 marca br. O zmianę terminu wejścia w życie i objęciu przepisami rodziców wszystkich dzieci urodzonych w tym roku walczą Matki I kwartału.

Proponowane zmiany to m.in.:

1. podniesienie wymiaru dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i określić go na poziomie, który miałby obowiązywać, zgodnie
z obecnym stanem prawnym, dopiero od dnia 1 stycznia 2014 r., czyli 6 tygodni przy jednym dziecku, 8 tygodni przy porodzie mnogim.

{I tutaj małe wyjaśnienie po tym jak na FB i innych forach podniosło się larum, że przepisy mają wejść dopiero od 2014 r.

Nowe przepisy mają wejść 1 września 2013 r. Oznacza to, że dodatkowy urlop macierzyński w wydłużonym wymiarze obowiązywałby już od 1.09.2013 r., nie zaś od 1.01.2014 r. jak przewidują to przepisy obowiązujące obecnie.}

2. możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego maksymalnie na 6 tygodni przed planowanym porodem.

3. wprowadzenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni. Z urlopu tego będzie można skorzystać bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Z urlopu rodzicielskiego mogliby korzystać pracownica-matka dziecka, a także pracownik-ojciec dziecka (albo pracownicy, którzy przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Z urlopu będzie można korzystać w sposób elastyczny – wygodnie dla rodziców. Będzie go można podzielić maksymalnie na trzy części przypadające jedna po drugiej, nie krótszych niż 8-tygodniowe.

Zapytaj o wycenę porady

Zadzwoń: +48 600 375 279
Napisz: kancelaria@przyborowska.eu

Podobny wpis
postępowanie ZUS
Postępowanie ZUS – moje wskazówki
Potrzebujesz porady? Zadzwoń!
Skontaktuj się z nami