Temida Jest Kobietą Temida jest kobietą

Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, jest to projekt po zmianach, datowany na 22 marca 2013 r.Ustawa zmienia Kodeks pracy i inne ustawy w zakresie tzw. urlopu rodzicielskiego. Zakładany termin wejścia w życie przepisów to 1 września tego roku, co oznacza, że wydłużonego urlopu będą mogli skorzystać wyłącznie rodzice dzieci urodzonych po 18 marca br. O zmianę terminu wejścia w życie i objęciu przepisami rodziców wszystkich dzieci urodzonych w tym roku walczą Matki I kwartału.

Proponowane zmiany to m.in.:

1. podniesienie wymiaru dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i określić go na poziomie, który miałby obowiązywać, zgodnie
z obecnym stanem prawnym, dopiero od dnia 1 stycznia 2014 r., czyli 6 tygodni przy jednym dziecku, 8 tygodni przy porodzie mnogim.

{I tutaj małe wyjaśnienie po tym jak na FB i innych forach podniosło się larum, że przepisy mają wejść dopiero od 2014 r.

Nowe przepisy mają wejść 1 września 2013 r. Oznacza to, że dodatkowy urlop macierzyński w wydłużonym wymiarze obowiązywałby już od 1.09.2013 r., nie zaś od 1.01.2014 r. jak przewidują to przepisy obowiązujące obecnie.}

2. możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego maksymalnie na 6 tygodni przed planowanym porodem.

3. wprowadzenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni. Z urlopu tego będzie można skorzystać bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Z urlopu rodzicielskiego mogliby korzystać pracownica-matka dziecka, a także pracownik-ojciec dziecka (albo pracownicy, którzy przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Z urlopu będzie można korzystać w sposób elastyczny – wygodnie dla rodziców. Będzie go można podzielić maksymalnie na trzy części przypadające jedna po drugiej, nie krótszych niż 8-tygodniowe.

Włącz się do dyskusji

Przeczytałam powyższą ustawę, i nie znalazłam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, czy zmieni się coś w kwestii podwyższonego macierzyńskiego. Prowadzę od 4 mies. własną działalność gospodarczą, a na początek lipca mam termin porodu. Nie wiem, czy opłacać składkę chorobową już teraz, żeby dostać cokolwiek macierzyńskiego, czy też wstrzymać się i opłacić na miesiąc przed porodem tę wysoką. Znalazłam w internecie info, że zasiłek macierzyński będzie uzależniony od długości prowadzenia działalności gospodarczej oraz od wysokości opłacanych składek. Nie znalazłam jednak żadnej informacji na ten temat w ustawie i dlatego jestem tym bardziej zdezorientowana. Bardzo proszę o pomoc, bo czasu robi się coraz mniej.

Skonsultowałam się w powyższej sprawie z prawnikiem i powiedział, że ustawa jeżeli wchodzi w życie z dniem 1 września, to jej zapis obowiązuje od 1 września, więc jeżeli termin porodu jest wcześniejszy (czyli przed 1.09) to obowiązują jeszcze wcześniejsze zapisy, czyli można się starać o podwyższone macierzyńskie. Jedynym zastrzeżeniem jest to, iż od momentu zgłoszenia (i opłacenia) podwyższonych składek, do porodu, musi minąć pełny miesiąc. Jeżeli poród wypadnie przed upływem miesiąca, zus nie musi płacić. To szczególne ostrzeżenie dla tych, co mają termin na początek miesiąca. Mało tego: ustawa sama w sobie nie zawiera żadnych regulacji w powyższej kwestii. Nie została jednak jeszcze uchwalona, więc to akurat może się jeszcze zmienić.

Proszę Pani – prawnik ma rację – ustawy nie obowiązują wstecz. Natomiast przepisy mają objąć osoby, które w momencie wejścia ich w w życie będą miały prawo do urlopu macierzyńskiego. Jeżeli ustawa wejdzie w życie to prawo do takiego urlopu będą mieli pracownicy, którzy będą na tym urlopie w dniu wejścia w życie – będą mogli ten urlop przedłużyć.
Decydująca będzie zatem nie data porodu, a prawo do urlopu w momencie wejścia zmian w życie. Przepisy, o których mowa dotyczą urlopów, nie zaś kwestii składek itp.

Przed chwilą usłyszałam w wiadomościach, że jednak dłuższy macierzyński będzie obejmował wszystkie matki rodzące w 2013 roku, a nie tylko te po 17 marca. Z tego co zrozumiałam będzie to wyglądać tak, że przez okres pół roku będzie zasiłek macierzyński wynosił 100 %, a następne pół roku zasiłek rodzicielski (bo następne pół roku to urlop rodzicielski) będzie wynosił 60%. W związku z tym moje pytanie- czy to dotyczy tak samo matek prowadzących działalność gospodarczą? czy im też się należy zasiłek rodzicielski?

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279