Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 została znowelizowana całkiem niedawno (przeczytasz o tym tutaj), a w Sejmie od lutego tego roku leży jeszcze jeden projekt ustawy o zmianie ustawy żłobkowej.

Projekt ten przewiduje wprowadzenie monitoringu w placówkach opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Proponuje się wprowadzić następujący zapis:

Dyrektor placówki, o której mowa w art. 7 może zainstalować system monitoringu placówki, w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci przebywających w placówce.

Dyrektor placówki będzie też zobowiązany do założenia monitoringu na wniosek co najmniej połowy rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego. Szczegółowe zasady instalacji systemu ma regulować rozporządzenie.

Autorzy w uzasadnieniu projektu (projekt poselski) piszą:

Celem projektowanej regulacji jest wprowadzenie możliwości zainstalowania w żłobku lub klubie dziecięcym systemu monitoringu placówki, który rejestrowałby zapis audio-wideo przy pomocy systemu kamer wizyjnych.

Wejście w życie niniejszej nowelizacji ustawy spowoduje wzrost bezpieczeństwa dzieci przebywających w placówce, co jest pożądanym skutkiem społecznym wprowadzanych rozwiązań.

 I dalej:

Skutkiem gospodarczym nowelizacji ustawy będzie rozwój firm zajmujących się instalacją systemu monitoringu wewnętrznego.

[czyżby lobby firm instalacyjnych?]

Czy ustawa wejdzie w życie – zobaczymy. Moim zdaniem – w takim kształcie nie może zamienić się w obowiązujący akt prawny. Ktoś, kto przygotował ten projekt chyba nie za bardzo wczytał się w ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3.

Złe przepisy

W art. 7 ustawy żłobkowej mowa dokładnie o tym:

1. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.

2. Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.

 Zakładam zatem, że autor nowelizacji wspominający o dyrektorze placówki, o której mowa w art. 7 ma na myśli dyrektora żłobka, bowiem zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy – pracą żłobka kieruje dyrektor.

Zatem monitoring w żłobku można będzie wprowadzić.

Problem jest z klubami dziecięcymi. Ich pracą nie kierują bowiem dyrektorzy placówek (o czym autor nowelizacji zapomniał, albo zwyczajnie tego nie wie).

Zgodnie z art. 14 ustawy żłobkowej:

Art. 14.Osobą kierującą pracą klubu dziecięcego może być osoba posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 16.

Czyli mamy rozróżnienie: dyrektorzy – żłobki, osoby kierujące pracą – kluby dziecięce.

W całym projekcie pojawiają się wyłącznie słowa: dyrektor placówki, dyrektor prowadzący placówkę.

Autor nowelizacji nie pokusił się o zapis, że przez dyrektora placówki należy rozumieć też  osobę kierującą pracą klubu dziecięcego.

Jeżeli przepisy weszłyby w życie w takim kształcie to monitoring w żłobkach będzie można zakładać, a w klubach dziecięcych już niekoniecznie (no bo skoro zgodnie z przepisami nie kierują nimi dyrektorzy…).

Włącz się do dyskusji

Toteż właśnie się pytam jak to będzie liczone – bo może się okazać, że wszystkie matki bez jednej chcą, ale nie można, bo nie ma zgody żadnego ojca. Albo – oboje rodzice dwójki dzieci przegłosują 4 samotnych rodziców pozostałej czwórki.

Nic dziwnego, że coraz większa grupa rodziców rezygnuje z wysyłania dzieci do żłobka. Między innymi ja. To są najbardziej bezbronne istoty, które o swojej krzywdzie nie potrafią jeszcze dać znać. Dlaczego dbałość o ich bezpieczeństwo jest tak dalece zapomniana? Problemem może kiedyś się okazać znacząco rosnąca liczba rodziców na urlopie wychowawczym.

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279