Temida jest kobietą Temida jest kobietą

 Chodzi oczywiście o żłobki publiczne, w których opłaty ustalane są uchwałą rady gminy.

Naczelny Sąd Administracyjny doszedł do takiego wniosku w orzeczeniu z 23 sierpnia 2013 r. (I OSK 896/13)
Zmiana linii orzeczniczej spowoduje obecnie zamieszanie, mamy bowiem teraz sprzeczne ze sobą orzeczenia NSA w sprawie ustalania opłat za
pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy.
Skład orzekający w niniejszym wyroku wyraźnie podkreślił, że nie podziela poglądu innego składu sędziowskiego wyrażonego w znanym
orzeczeniu z dnia 19.12.2012 r. ( I OSK 1669/12) i jego zdaniem opłata za pobyt dziecka w żłobku, którą ustala rada gminy może mieć postać
opłaty zryczałtowanej.
Nie oznacza to jednak, że w przypadku zaskarżenia uchwały rady gminy skonstruowanej zgodnie z zasadą ekwiwalentności świadczeń do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) sędziowie tego sądu jej nieważność. Mogą bowiem podzielać wcześniejszy pogląd NSA.
W praktyce więc może się tak zdarzyć, że opłaty za pobyt maluchów w żłobkach będą ustalane na zasadzie ekwiwalentności albo jako oplaty
zryczałtowane.

Więcej o wyroku.

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279