Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Wielu rodziców pewnie nie zdaje sobie z tego sprawy, ale może się okazać, że na początku kwietnia nie będą mieli gdzie posłać swoich pociech.

Może się tak zdarzyć, jeżeli żłobek lub klub dziecięcy nie jest jeszcze wpisany do gminnego rejestru placówek opieki nad dziećmi do lat 3.Czas na dokonanie wpisu mija 2 kwietnia 2014 r. Po tej dacie placówki bez wpisu będą działały nielegalnie i grożą za to sankcje.

Rodzicu – sprawdź zatem w jakiej sytuacji jest placówka, która opiekuje się twoim maluchem. Żebyś w kwietniu nie musiał szukać nowego żłobka lub klubu.

Dlaczego tak będzie?

Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 podmioty prowadzące do dnia wejścia w życie tej ustawy działalność gospodarczą, polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi, mogą prowadzić tę działalność na podstawie dotychczasowych przepisów (czyli bez kontroli ze strony gminy, straży pożarnej i sanepidu oraz wpisu do rejestru), nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli dokładnie do 2 kwietnia 2014 r.). Po tym terminie  żłobki i kluby dziecięce mogą działać, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszej ustawie.

Ustawodawca dał taki długi termin właśnie na przystosowanie się placówek do nowych wymagań sanitarnohigienicznych i lokalowych. Wiele z nich bowiem w 2011 r. wymagań nie spełniało. I nie spełnia nadal.

 Z wpisem do rejestru trzeba się pospieszyć.

Co prawda organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, jednakże załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego  (np. przeprowadzenia kontroli) powinno nastąpić  w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, czyli złożenia wniosku o wpis. Trzeba też pamiętać, że do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Może się zatem okazać, że podmiot prowadzący żłobek lub klub bez wpisu powinien taki wniosek złożyć już!

W kolejnych artykułach napiszę co trzeba zrobić aby uzyskać wpis, a także co ma zrobić przedsiębiorca, który nie spełnia wymagań ustawy żłobkowej.

Jeżeli prowadzisz placówkę opieki nad dziećmi do lat 3 i nie masz jeszcze wpisu do rejestru, nie wiesz jak go uzyskać napisz:

[contact_form]

Włącz się do dyskusji

Do głowy by mi nie przyszło aby sprawdzić czy żłobek jest wpisany do gminnego rejestru.Dobra rada dla rodziców ,również dziadków bo akurat moja wnusia będzie szła do żłobka.

Witam, czy tzw. oddziały żłobkowe przy przedszkolach publicznych też muszą mieć ten wpis, czy też mogą działać bez niego i czyjej kontroli podlegają takie placówki?

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279