Lada dzień ma zostać ogłoszony konkurs na dotacje dla żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów „MALUCH – edycja 2014”.

Jak nas już Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyzwyczaiło, podobno tym razem znowu będzie inaczej niż w poprzednim roku. Tak się przynajmniej zapowiada program na ten rok  po konsultacjach z urzędami wojewódzkimi.

Co zatem czeka prowadzących placówki lub zastanawiających się nad otworzeniem żłobka lub klubu malucha?

Najprawdopodobniej w konkursie Maluch 2014 ma być:

–  tylko jeden termin konkursowy wspólny dla gmin i podmiotów prywatnych (w ubiegłym roku były dwa),

– 101 mln zł przeznaczone z budżetu na tworzenie nowych miejsc i zapewnienie funkcjonowania miejsc już istniejących,

– dla gmin: dotacja na tworzenie nowych miejsc, czyli np. budowę żłobków i klubów dziecięcych, z bardzo wysokimi limitami, czyli praktycznie bez ograniczeń finansowych, oprócz jednego – udział dotacji nie może być większy niż 80 % kosztów realizacji zadania.

Konkurs już ogłoszono – zajrzyj na Maluch 2014 – dotacja na funkcjonowanie żłobka, klubu dziecięcego lub miejsc u dziennego opiekuna.

 Podobny wpis
Maluch+2019 – ogłoszony!
Potrzebujesz porady? Zadzwoń!
Skontaktuj się z nami