Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Dezubekizacja – historia byłego milicjanta

Rozpatrujący sprawę byłego milicjanta Sąd Apelacyjny w Białymstoku podjął wątpliwość co do wykładni art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (….) wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2270).

przepisie tym ustawodawca wskazał służbę w jakich formacjach uznaje się za służbę na rzecz „państwa totalitarnego”.

Tzw. ustawa represyjna objęła tysiące byłych mundurowych. Wielu z nich dezubekizacja dotknęła ponownie, bowiem już powtórnie obniżono im świadczenia emerytalne (pierwszy raz ustawą z 2009 r.).

Wsród takich byłych mundurowych znalazł się Aleksy T. (rocznik 1924), któremu w 2017 r. ZER MSWiA powtórnie obniżył świadczenie, przyznane w 1980 roku.

Rozpatrując jego sprawę Sąd Apelacyjny postanowił zadać Sądowi Najwyższemu pytania o to czy aby mówić o pełnieniu służby na rzecz państwa totalitarnego wystarczy formalna przynależność do służb i formacji wymienionych w art. 13b ust. 1 ustawy czy sąd może oceniać to kryterium indywidualnie. Jeżeli zaś wystarczy przynależność formalna to czy można powtórnie obniżyć świadczenie funkcjonariuszowi, któremu w 2009 r. już raz obniżono świadczenie.

Sąd Najwyższy rozpatrujący w dniu 19.02.2020 r. wskazany problem prawny (sygn. sprawy ​III UZP 11/19), stwierdził że jego waga wymaga wypowiedzenia się w powiększonym składzie (7 sędziów SN).

……………………………………………….

UWAGA

O rozstrzygnięciu sądu Najwyższego w powiększonym składzie przeczytasz w tym wpisie KLIK

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279