Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Po cichutku, bez konsultacji społecznych rząd szykuje zmiany w zasiłkach dla przedsiębiorców, w ramach proponowanej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o projekt z 22 stycznia 2021 r. Część proponowanych zmian zgodnie z założeniami ma zacząć obowiązywać już za 1.5 miesiąca – od 1 kwietnia 2021 r. I nie wygląda to na prima aprilisowy żart niestety. Pozostałe zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Zmiany w zasiłkach dla przedsiębiorców – o co chodzi?

Jeżeli nie masz czasu czytać – wystarczy, że obejrzysz poniższy zapis live, który robiłam 12.02.2021 r. na swoim FacebookuInstagramie

Rząd przygotował ustawę, która zmienia szereg przepisów związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Zmiany dotkną głównie przedsiębiorców, a także rolników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w KRUS-ie. Stracić mogą także zatrudnieni na umowę o pracę, rząd chce bowiem wprowadzić obowiązkową przerwę w pobieraniu zasiłku chorobowego po wyczerpaniu całego okresu zasiłkowego.

Część zmian jest dobrych, usprawniających proces podlegania ubezpieczeniom.

Ale są i zmiany, które mówiąc wprost – oznaczać mogą niższe świadczenia dla przedsiębiorców.

Zmiany w zasiłkach dla przedsiębiorców – diabeł tkwi w szczegółach

Obecnie przepisy brzmią tak:


Art. 48 [Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem]
1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1, art. 42, art. 43 i art. 46, z zastrzeżeniem art. 48a-50.

Natomiast przepis po proponowanych zmianach ma brzmieć tak:

art. 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2–4, art. 38 ust. 1, art. 42 i art. 46, z zastrzeżeniem art. 48a–50.”;

Brakuje art. 43.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako uzasadnienie zmian podaje wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń.

Skoro rozwiązania mają być jednolite – to dlaczego jeszcze bardziej będą różnicowane zasady przyznawania zasiłków dla pracowników i dla przedsiębiorców?

Wykreślenie tego artykułu spowoduje, że za każdym razem podstawa wymiaru składek do świadczenia będzie przeliczana na nowo. Także przy bezpośrednim przejściu z jednego rodzaju zasiłku, na drugi.

Przykład: jeżeli kobieta w ciąży przebywała na zwolnieniu lekarskim, to z każdym kolejnym zwolnieniem podstawa będzie przeliczana (nawet jeżeli zwolnienia są w ciągu, bez przerwy). Podobnie będzie, gdy urodzi dziecko – ZUS ponownie przeliczy świadczenie.

Zapisz się na temidowy newsletter!

Bądź na bieżąco z informacjami i odbierz prezent!

Ponieważ projekt jest duży i zakłada sporo zmian – wypatrujcie niebawem kolejnego wpisu na blogu.

Będę w nim opowiadała o innych planowanych zmianach, ale także o tych, które już obowiązują od 1.01.2021 r.

Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego wpisu – zapisz się na newsletter.

Włącz się do dyskusji

Czy wiadomo na dzień dzisiejszy 29.03.2021 r. coś na temat tego projektu, gdzie się on teraz znajduje ? Wydaje się, że zmiany nie mogą wejść z dniem 01.04.2021 r., skoro na stronach Sejmu w porządku obrad go nie ma do głosowania ?

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279