Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka (czyli tzw. program Aktywny Rodzic) czeka jedynie na podpis Prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

Rodzice będą mogli otrzymać jedno z trzech świadczeń na dziecko (także na pierwsze dziecko w rodzinie). Świadczenie będzie wypłacał, tak jak 800+ – ZUS.
1.    „aktywni rodzice w pracy” (słynne „babciowe”)
2.    „aktywnie w żłobku”,
3.    „aktywnie w domu”.

Gdy rodzice pracują


1.    Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” ( czyli babciowe) wyniesie 1500 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez 24 miesiące na dziecko od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kwota świadczenia będzie wynosiła 1900 zł.

To rodzice będą decydowali na co przeznaczą tę kwotę. Mogą je przeznaczyć na opiekę sprawowaną przez np. babcię.

Jeżeli dziecko znajduje się w opiece naprzemiennej świadczenie będzie wypłacane każdemu z rodziców, w wysokości połowy kwoty.

UWAGA: – świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia „aktywni rodzice w pracy”, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

2.    Świadczenie „aktywnie w żłobku” – wypłacane w tej samej wysokości (1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne), jednak do wysokości opłaty, którą rodzice ponoszą w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Pieniądze nie będą wpływać do rodziców, zasilą bezpośrednio rachunek bankowy placówki opiekuńczej.

Zniknie za to obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zapisz się do Temidowego newslettera

Gdy rodzic nie pracuje

3.    Świadczenie na dziecko „aktywnie w domu” – w wysokości 500 zł miesięcznie na okres 24 miesięcy, dla dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia, dla rodziców, którzy nie zdecydują się na podjęcie aktywności zawodowej i dziecko nie będzie chodziło do żłobka.

Co ważne – rodzice będą mieli możliwość zmiany jednego świadczenia na drugie – jeżeli zajdzie taka potrzeba. Np. jeżeli mama pobierała „aktywnie w domu”, a dziecko zostanie przyjęte do żłobka, to świadczenie zamieni się na „aktywnie w żłobku”.

Start programu zaplanowano na 1 października 2024 r.

Program Aktywny Rodzic to ciekawe rozwiązanie. Z założenia ma przyczynić się do większej aktywności zawodowej rodziców dzieci do lat 3. Ponadto celem programu jest także zwiększenie dostępności placówek opieki dla dzieci.

Oczywiście czas pokaże czy to rozwiązanie się sprawdzi i rzeczywiście zwłaszcza kobiety będą wracały do aktywności zawodowej.

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279