Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Zagraniczne alimenty

Wiele osób boryka się z brakiem pieniędzy należnych z tytułu alimentów. Często zobowiązany do płacenia rodzic mieszka poza Polską.  Natomiast drugi rodzic (tak jak bohater artykuły Gazety Wyborczej) nie wie w jaki sposób tych alimentów może dochodzić.

Jak w takim wypadku dochodzić wypłaty należnych pieniędzy?
Nie jest to tak skomplikowane jak  może się to wydawać.

Alimentów w takim wypadku możemy dochodzić na podstawie  art. 3 Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą – zwanej też konwencją nowojorską.
W tym celu należy w Sądzie Okręgowym należy złożyć specjalny  wniosek –  wzór
Należy pamiętać, że na tej podstawie można dochodzić alimentów w państwach, które są stroną tej konwencji.

Do wniosku należy załączyć:

1. orzeczenie – wyrok zasądzający alimenty – w oryginale
2. tłumaczenie przysięgłe orzeczenia
3. dane uprawnionego do alimentów; jego przedstawiciela ustawowego
4. dane zobowiązanego do płacenia alimentów
5. pełnomocnictwo
 
Pozostałą część procedury wykonuje już Sąd Okręgowy, który przesyła wniosek do organu przyjmującego na terenie  Państwa, w którym zamieszkuje rodzic zobowiązany do płacenia alimentów. Egzekucją zajmie się tamtejszy odpowiednik polskiego komornika.


Jeżeli zobowiązany mieszka na terenie UE to od przyszłego roku dochodzenie alimentów w krajach Unii będzie łatwiejsze .

 

 

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279