fbpx

Zasady zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne są niezgodne z konstytucją

W wyroku z dnia 19 kwietnia 2012 r. (P 41/11) Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasady, na jakich zwracano nienależnie opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne są niezgodne z ustawą zasadniczą.

Trybunał zajął się sprawą na pytanie prawne skierowane przez Sąd Okręgowy w Toruniu.

Sprawa dotyczyła przepisu ustalającego pięcioletni termin przedawnienia dla składek nienależnie opłaconych, gdy ZUS przysługiwał termin dziesięcioletni na domaganie się od płatnika zapłaty należnych składek. Zachodziła więc nieuzasadniona dysproporcja między płatnikiem a ZUS.

 W związku z powyższym Trybunał Konstytucyjny doszedł do wniosku, że

art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 lipca 2011 r., jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Podobny wpis
Działalność gospodarcza, ciąża i wysokość zasiłku macierzyńskiego
Kobieta w ciąży – kwestia ubezpieczenia zdrowotnego
Skontaktuj się z nami