Temida jest kobietą Temida jest kobietą

e06c798500008b794d075900

Zatrudnienie pracownika

Tak, tak – tytuł posta to najprawdziwsza prawda bo ostatnio ZUS coraz częściej sprawdza zatrudnienie pracownika .

Widziałam już kilka decyzji ZUS odmawiających pracownikowi (zatrudnionemu na umowę o pracę) wypłaty zasiłku w wysokości odpowiadającej ustalonej podstawie wymiaru składek i ustalających tę podstawę na poziomie pensji minimalnej.

W oparciu o przepis art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód, czyli pensja.

Tymczasem ZUS-owi przyznano  upoważnienie do kontroli i ingerencję w podstawę wymiaru składek pracowników (wyrok Sądu Najwyższego ukrócił takie praktyki w stosunku do przedsiębiorców), gdy uzna, że wynagrodzenie jest za wysokie i narusza zasady współżycia społecznego. W takim przypadku wypłaca świadczenie zaniżone – od podstawy wymiaru składek, jaka uzna za słuszną – najczęściej jest to pensja minimalna. Wychodzi na to, że zatrudnienie pracownika i ustalenie jego pensji to loteria.

Dodać trzeba, że pracodawca – płatnik składek odprowadzał za pracownika składki od rzeczywiście ustalonej umową o pracę pensji.

Mamy więc sytuację gdy np. pracownik zarabia 3.000 zł brutto (czyli poniżej średniej krajowej) – od takiej kwoty pracodawca odprowadza składki, ZUS je przyjmuje, a gdy otrzymuje wniosek o wypłatę zasiłku wówczas ZUS przyznaje świadczenie tylko od kwoty 1750 zł (pensja minimalna w 2015 r.).

Szczególnie narażeni na taką sytuację są przedsiębiorcy zatrudniający kogoś pierwszy raz na nowo utworzone stanowisko lub kogoś młodego – zwłaszcza absolwentów szkół.

Wychodzi na to, że inspektorom w ZUS nie mieści się w głowie, że można zatrudnić kogoś z pensją wyższą niż minimalna.

Nie wierzycie?

Poniżej fragment uzasadnienia decyzji ZUS, którą otrzymała moja klientka:

Zasada odpłatności płacy oznacza, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie godziwe, odpowiadające m. in. rodzajowi wykonywanej pracy i posiadanym kwalifikacjom (art. 78 k.p.)

W tej sytuacji trzeba wskazać, że niecodziennym jest, aby pracodawca zatrudniając pracownika „od razu” przyznawał mu wynagrodzenie w wysokości przekraczającej minimalne wynagrodzenie.

Dziwnym trafem ostatnio bardzo często ZUS za godziwą uznaje wyłącznie pensję minimalną.

A co można zrobić w takim przypadku?

Najlepiej przygotować odwołanie od takiej decyzji do sądu za pośrednictwem ZUS – w terminie 30 dni od jej odebrania.

Włącz się do dyskusji

Ciekawe, czy w ZUS zatrudniają za „wynagrodzenie godziwe wg ZUS”, tj. 1.850 zł? Trzeba by kontrole ZUS wysłać do ZUS i obciąć chorym ZUS-owcom zasiłki, do minimalnych 🙂

Proponuję kontrolę NIKu w ZUSie i obcięcie każdemu pracownikowi ze stażem pracy poniżej 5 lat pensji do wysokości minimalnej. Ręce opadają.

Wniosek jest tego jeden.. Trzeba zatrudniać pracownika z pensją minimalną a resztę wypłacać pod stołem. Dla pracownika i pracodawcy to lepiej bo nie jest obciążona dodatkowa kwota składkami, a i ZUS też się nie będzie czepiał..

Ciekawe, ale nigdy nie pracowałam za minimalną. Ba, zaczynałam od pensji 2x wyższej od minimalnej. Chwalić opatrznosc, że nie korzystałam wtedy z L4… Chyba że to dopiero teraz taka nagonka

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279