Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Epidemia koronawirusa szykuje nam chyba największy kryzys gospodarczy ostatnich lat. Eksperci wróżą, że wiele osób zostanie bez pracy, choć spora grupa pracodawców chciałaby uniknąć tak radykalnego kroku. Rozwiązaniem może być zmiana wysokości wynagrodzenia.

Z tego wpisu dowiesz się:

  • Czy można obniżyć wyngrodzenie pracownikowi?
  • W jaki sposób dokonać prawidłowo zmiany wysokości wynagrodzenia?
  • Czy można zmienić wynagrodzenie pracownikowi wykonującemu pracę zdalnie?
  • Czy po zakończeniu stanu epidemii pensja może ulec podwyższeniu?

Zmiana wysokości wynagrodzenia

Pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownikowi na dwa sposoby:

  1. Stosując wypowiedzenie zmieniające, lub
  2. za porozumieniem stron (porozumienie zmieniające)

W przypadku wypowiedzenia zmieniającego (uregulowanego w art. 42 i 43 k.p.) pracownikowi należy zaproponować nowe warunki płacy lub pracy na piśmie. Pismo powinno zawierać pouczenie o możliwości złóżenia przez pracownika oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Pracownik ma na to czas aż do upływy połowy okresu wypowiedzenia. W przypadku, gdy pracodawca nie umoeści takiego pouczenia na wypowiedzeniu – pracownik może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków aż do końca okresu wypowiedzenia.

Należy pamiętać, że pracownik nie ma obowiązku zgodzenia się np. na niższe wynagrodzenie. Jeżeli jednak pracownik nie przyjmie zmian i złoży oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, to umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracodawca przyjmuje nowe warunki – nie musi robić nic, przepisy przyjmują bowiem tzw. milczącą zgodę (zgoda dorozumiana).

Ważne: Propozycja nowych warunków zatrudnienia wymaga oczywistego wskazania (nazwania) konkretnych propozycji nowych warunków pracy i płacy po to, aby pracownik mógł ocenić identyfikowalne konkretne, tj. nowe warunki pracy oraz rachunkowo poznać (wyliczyć sobie) konkretne nowe warunki płacy. Takiego wymagania ewidentnie nie spełnia odesłanie w tym zakresie do powszechnie obowiązujących i innych przepisów prawa pracy, które nie normują indywidualnych warunków pracy lub płacy. – postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21.05.2014 r. ( I PK 26/14)

Aby zmienić warunki pracy i płacy możliwe jest też zgodne oświadczenie obu stron: pracodawcy i pracownika. Porozumienie powinno zostać zawarte na piśmie. Zawarcie porozumienia w innej formie (np. poprzez wymianę maili między pracodawcą i pracownikiem) nie powoduje jego nieważności, jednakże może powodować np. trudności dowodowe w przypadku ewentualnej sprawy sądowej.

Porozumienie – treść

Aby wszystko było jasne między stronami w porozumieniu należy dokładnie określić które przepisy umowy o pracę ulegają zmianie i w jaki sposób oraz od kiedy będą obowiązywały zmiany. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w porozumieniu zawrzeć zapis, że wynagrodzenie wróci do pierwotnej wysokości np. w terminie 6 miesięcy od daty odwołania stanu epidemii. Wówczas obie strony będą miały pewność, że jest to stan przejściowy. Myślę, że pracownik powinien przyjąć takie rozwiązanie z większym zrozumieniem.

Często pada pytanie – czy pracownikowi, któremu polecono wykonywanie pracy zdalnej można zmienić wysokość wynagrodzenia. Odpowiedź jest twierdząca.

Tak nie rób

W żadnym wypadku pracodawca nie może jednostronie zmieniać wysokości pensji np. poprzez oświadczenie, że od 1 kwietnia 2020 r. pensje wszystkich zatrudnionych np. o 30% czy 50%. Takie oświadczenie jest nieważne.

Zapisz się na temidowy newsletter

żeby nic Ci nie umknęło. I odbierz bonus!

Oczywiście ten wpis nie wyczerpuje tematu zmiany wynagrodzenia pracowników w tym trudnym czasie.

Jeżeli potrzebujesz porady w tym zakresie możesz wykupić poradę prawną w formie wideokonferencji. Bez wychodzenia z domu, spotkamy się w dogodnym terminie, przedyskutujemy Twój problem i znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Odwiedź mnie na Instagramie i FB!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszam Cię do polubienia mojego konta na Instagramie albo odwiedzenia FB Temida Jest Kobietą

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak uzyskać odroczenie płatności składek na ZUS oraz jakie ryzyko wiąże się z odmową odroczenia płatności składek na ZUS – zapisz się i pobierz przygotowane przeze mnie kompedium wiedzy na ten temat.

Jesteś przedsiębiorczynią lub przedsiębiorcą, której/którego firma jest dotknięta kryzysem; Chcesz skorzystać ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, ale boisz się kontroli i wrotu świadczeń z odsetkami? Nie wiesz, z którego wsparcia możesz skorzystać i jakie zmiany wprowadza tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0? Gubisz się w gąszczu przepisów i interpretacji?

Mam dla Ciebie rozwiązanie moje ebooki

ebook
2 E-booki Tarcza Antykryzysowa dla mikro i małych przedsiębiorców i Tarcza Antykryzysowa 2.0 w pytaniach i odpowiedziach

Jak korzystać ze wsparcia bez obaw o kontrolę?

Inne artykuły ważne dla przedsiębiorców i ich pracowników:

Odroczenie terminu płatności składek na ZUS

Koronawirus – obowiązki pracodawcy, prawa pracownika

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym z powodu zamknięcia placówek oświatowych

Odroczenie terminu płatności składek na ZUS – pomoc dla przedsiębiorców

Co ze sprawami sądowymi i biegiem terminów?

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279