Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Dla mikroprzedsiębiorców zwolnienie ze składek na ZUS to temat aktualny i gorący. Przedsiębiorcy, którzy płacą składki nie tylko za siebie, ale także za swoich pracowników i zleceniobiorców są zainteresowani tym, żeby składek nie płacić.

Termin opłacenia składek za marzec już za chwilę.

Teoretycznie przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników powinni mieć prościej – nie mają ograniczenia kwoty przychodu – tak jak przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność samodzielnie.

Zwolnienie ze składek na ZUS – przedsiębiorco nie panikuj!

Niektórzy jednak lubią wpadać w panikę, szukać dziury w całym i próbują utwierdzać się w błędnym przekonaniu.

Sprawa jest poważna. Chodzi o uprawnienie do złożenia wniosku o zwolnienie ze składek na ZUS za marzec, kwiecień i maj tego roku.

Otóż słyszałam głosy, że do zwolnienia ze składek ZUS bez sprawdzania kwoty przychodu uprawnieni są wyłącznie przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na umowę o pracę, w maksymalnej liczbie – do 9 osób. Jeżeli zatrudnia się na umowę zlecenia – to nie jest ważna liczba zleceniobiorców, ważny jest przychód.

Jest to interpretacja błędna i bierze się zapewne z definicji mikroprzedsiębiorcy, zawartej w ustawie Prawo przedsiębiorców (art. 7 ust. 1 pkt 1 a).

Aby przedsiębiorca został uznany za mikroprzedsiębiorcę jedną z przesłanek jest średnioroczne zatrudnienie poniżej 10 pracowników (chodzi o etat).

Jaka jest właściwa odpowiedź?

Znajdziemy ją głęboko ukrytą w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa powszechnie nazywana jest tarczą antykryzysową z racji rozwiązań dla biznesu, które mają pomóc firmom przetrwać zapaść związaną z epidemią koronawirusa.

Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

art. 31 zo pkt. 1

Rozwiązanie

Widzisz różnicę? Nie widzisz?

W „tarczy antykryzysowej” w przypadku zwolnienia ze składek na ZUS jest mowa o zgłoszonych ubezpieczonych. Przedsiębiorcy mają obowiązek zgłosić do ubezpieczeń nie tylko siebie i pracowników, ale również swoich zleceniobiorców. Zatem należy zracać uwagę na ogólną liczbę ubezpieczonych. Tytuł ubezpieczenia nie ma znaczenia.

E-book Tarcza antykryzysowa dla mikro- i małych przedsiębiorców

Wiem, że wielu przedsiębiorców nie ma czasu i siły na czytanie obszernych przepisów, które zamiast tarczy są bardziej dziurawym parasolem z mnóstwem pułapek.

Jeżeli chcesz wiedzieć jak prowadzić biznes w czasach kryzysu żeby zminimalizować ryzyko strat,

chcesz wiedzieć, na jakie wsparcie Państwa możesz liczyć bez ryzyka kontroli i popełnienia błędu,

zastanawiasz się czy lepszym rozwiązaniem jest zawiesić działalność czy może jednak złożenie wniosku o zwolnienie ze składek na ZUS?

Czy korzystając ze zwolnienia z opłacania składek na ZUS stracisz wysoką podstawę wymiaru składek?

Nie wiesz dla kogo jest świadczenie postojowe i jak je otrzymać?

Jeżeli nie masz czasu szukać i potrzebujesz konkretnych odpowiedzi – rozwiązaniem dla Ciebie jest mój e-book.

W środku 100 pytań i odpowiedzi na najważniejsze pytania w sprawie tarczy, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń przyznawanych przez ZUS.

I co najważniejsze – w cenie dobrej kawy!

Jesteś przedsiębiorczynią lub przedsiębiorcą, której/którego firma jest dotknięta kryzysem; Chcesz skorzystać ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, ale boisz się kontroli i wrotu świadczeń z odsetkami? Nie wiesz, z którego wsparcia możesz skorzystać i jakie zmiany wprowadza tarcza antykryzysowa 3.0? Gubisz się w gąszczu przepisów i interpretacji?

Mam dla Ciebie rozwiązanie – moje autorskie szkolenie – już 28.05.2020 r. o godz. 20.00

nowa data (tablet)
Szkolenie – tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0

Jak korzystać ze wsparcia bez obaw o kontrolę?

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279