Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Przedsiębiorcze matki a świadczenie postojowe

Jest w naszym kraju grupa kobiet, która zazwyczaj musi walczyć z ZUS. Jest bardzo niedoceniana, co mnie bardzo smuci.

Ta grupa kobiet to przedsiębiorcze matki, zwłaszcza te, które pobierają świadczenia.

Gorszy przedsiębiorca

Z tego wpisu dowiesz się:

  1. dlaczego ZUS odmawia prawa do świadczenia postojowego przedsiębiorczyniom pobierającym zasiłek macierzyński;
  2. dlaczego uważam, że Państwo nie dba o przedsiębiorcze mamy;
  3. co można z tym zrobić;

A miało być tak pięknie. Przedsiębiorcy, których przychody spadły mogą się starać o świadczenie postojowe. Dzięki tarczy 2.0 nawet trzykrotnie. Maksymalnie to 6240 zł od ZUS jako wsparcie za marzec, kwiecień i maj tego roku.

ZUS przestał na bieżąco wypłacać świadczenia (kto jeszcze czeka na zasiłek opiekuńczy z tytułu zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły i opiekę nad dzieckiem do lat 8?)

Postojowe nie dla przedsiębiorczej matki na macierzyńskim

Dlaczego więc matki na zasiłku macierzyńskim, które prowadzą własną firmę otrzymują decyzje odmawiające wypłaty świadczenia, albo takie odpowiedzi od ZUS?

Problem wynika wprost z przepisów ubezpieczeniowych.

Otóż w art. 9 pkt 1c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych znajdziemy taki zapis:

1c. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 8 i 10, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów

Inny tytuł ubezpieczenia

Takimi osobami są np. przedsiębiorcy. Ubezpieczona przedsiębiorczyni rodząc dziecko nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. W okresie jego pobierania nie opłaca składek na ZUS, jedynie składkę zdrowotną. Tytułem ubezpieczenia nie jest wówczas prowadzenie działalności, a właśnie wypłacany zasiłek.

To powoduje wiele komplikacji, chociażby w kwestii dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego .

Istotą świadczenia postojowego jest pomoc przedsiębiorcom dotkniętym spadkiem przychodów w związku z koronawirusem.

Przedsiębiorczyniom na zasiłku macierzyńskim nie będzie przysługiwał, bowiem zasiłek jest właśnie innym tytułem ubezpieczenia.

Wydaje się jednak, że zamysł przepisu art. 15zq ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. był inny.

W przepisie chodzi o to, że jeżeli przedsiębiorca ma inny tytuł ubezpieczenia np. umowę o pracę lub zlecenie – to z tego tytułu może skorzystać ze świadczenia postojowego i nie brać go z dwóch źródeł.

Tymczasem matki na zasiłku macierzyńskim z tego „źródła” świadczenia pobrać również nie mogą. Bo z tytułu urodzenia dziecka postojowe przecież nie przysługuje.

Rząd zapomniał o matkach

Mam wrażenie, że autorzy przepisów o świadczeniu postojowym (czyli Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) zapomnieli, że matka na zasiłku macierzyńskim to nadal przedsiębiorca i w trakcie pobierania świadczenia może swoją firmę prowadzić. I że tę firmę może dotknąć pandemia i spadek przychodów.

Zapomniano, że zasiłek macierzyński służy utrzymaniu matki i dziecka, nie zaś biznesu.

Mamy więc mamę, która prócz zajmowania się dzieckiem/dziećmi w tym pierwszym roku – aktywnie prowadzi też działalność (choć w sumie nie musi), może zatrudnia pracowników lub zleceniobiorców. I paradoksalnie to jej pracownicy będą mogli otrzymać świadczenie postojowe, jeżeli jej firmę dotknęła pandemia koronawirusa, a ona nie.

Potrzebne zmiany

Sytuacja jest do uratowania, wystarczy drobna zmiana w przepisach. Jak wiemy, obecnie procedowana jest tarcza 3.0 i nawet 4.0 – nic więc nie stoi na przeszkodzie, żeby do przepisu o świadczeniu postojowym dodać wyjątek – osoby, które sa ubezpieczone z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Tyle i aż tyle. Trzeba tylko chcieć. Może ktoś ten apel zobaczy Przedsiębiorcze matki zasługują na wsparcie.

nowa data (tablet)
Tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0

Jak korzystać ze wsparcia bez obawy o kontrolę?

Włącz się do dyskusji

Osoby prowadzące działalność, a przebywające na urlopie wychowawczym też otrzymują informację z ZUS, że mają inny tytuł ubezpieczenia (chociaż żadnych pieniędzy już nie otrzymują) i postojowe im się nie należy. Przykre to, że mamy muszą zawsze o wszystko walczyć, a w Państwie mianującym się pro rodzinnym, są dyskryminowane.

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279