Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla medyka

Podobno ZUS uważa, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla medyka, który będzie się opiekował swoim dzieckiem jest nienależny, bowiem ta grupa zawodowa może posłać swoje dzieci do szkolnej świetlicy.

Gdybym nie słyszała tego od znajomych prawniczek, to bym w ten absurd nie uwierzyła.

W czym jest problem?

Podejrzewam, że chodzi o wywarcie presji na medykach, aby nie rezygnowali z pracy na rzecz opieki nad swoimi dziećmi. Bo przecież otwarte są świetlice szkolne:

po § 2b dodaje się § 2c w brzmieniu:

„§ 2c. Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.”.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 5 listopada 2020 r.

Z przepisu rozporządzenia wynika nakaz – ale dla szkół. Szkoły mają zapewnić opiekę dzieciom m. in. lekarzy, pielęgniarek, radiologów, fizjoterapeutów . Nie oznacza to obowiązku posyłania dzieci do świetlic!

Opieka to nie edukacja

Opieka to nie edukacja. Zatem jeżeli medyk pośle dziecko do świetlicy to dziecko nie będzie miało nauczania (zwykłego i zdalnego), tylko opiekę 😉

O edukacji zdalnej krążą legendy, ale chyba lepiej ją mieć niż nie mieć, prawda?

Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz prezent i bądź na bieżąco!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – przepisy

Rozporządzenie przedłużające okres przyznawania świadczenia brzmi dokładnie tak samo jak wcześniej (zmieniono daty pobierania):

“Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1-1d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje wszystkim osobom uprawnionym do jego pobierania na podstawie art. 4, jednak nie dłużej niż do dnia 29 listopada 2020 r.”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Przepisy ustawy w zakresie przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie uległy zmianie:

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy(…)”.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zatem dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla medyka oraz drugiego rodzica dziecka w wieku do lat 8 (gdy to on się nim opiekuje w domu) nie powinien stanowić problemu.

Błędne interpretacje tylko pogłębiają niepewność.

A jeżeli osobie wykonującej zawód medyczny ZUS odmówi dodatkowego zasiłku opiekuńczego z uwagi na otwarte świetlice – dajcie proszę znać!

Polecam przeczytać jeszcze te wpisy:

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9.11.2020 r?

Koronawirus – obowiązki pracodawcy, prawa pracownika

Czy pracodawca może polecić pracownikowi zrobienie testu na Covid-19?

Włącz się do dyskusji

Mój 7 latek ma naukę online, ja jako pracownik służby zdrowia odmówiono mi zasiłku, mimo że pracuje jako sekretarka medyczna. Moje dziecko ma siedzieć w sali lekcyjnej z Panią która w trakcie zajęć online ma zajmować się również nim. Według mnie to porażka bo on potrzebuje uwagi nauczyciela . A ona ma dzieci online i jeszcze moje. Nauczyciele nie dają rady online a jeszcze maja mieć dzieci pod opieką??? Ja powinnam mieć wybór a nie jest mi to z góry narzucone. Ja nie zaliczam się nawet do służby medycznej. A jak do zasiłku to i owszem taką jestem.

Dzień dobry,
Czy ma Pani decyzję odmowną, czy może pracodawca nie chce przyjąć wniosku o zasiłek?
Jeżeli jest decyzja odmowna to można ją zaskarżyć do sądu.
Uważam, że z przepisów nie wynika zakaz wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla takich osób jak Pani. Poza tym dziecko ma prawo i obowiązek nauki, a opieka w świetlicy tego nie zapewnia.

Ewentualnie można sprawdzić, czy tata dziecka świadczenie otrzyma. Skoro jest ojcem dziecka osoby wykonującej zawód medyczny to oznacza, że dziecko powinno siedzieć w świetlicy, a on też świadczenia nie dostanie.

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279