Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Ponieważ na forum goldenline nadal trwa dyskusja odnośnie urlopów i zasiłków macierzyńskich dziś kilka słów wyjaśnienia:

Paniom prowadzącym działalność gospodarczym czyli „biznesmamom” nie przysługuje urlop macierzyński, chyba, że wyślą się na niego same i zrobią sobie na czasu urlopu przerwę od pracy.

Urlop macierzyński przysługuje mamom, które  kolokwialnie mówiąc są zatrudnione na umowę o pracę.

Zgodnie z art. 180 § 1 kodeksu pracy

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1)   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
2)   31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
3)   33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
4)   35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

5)   37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Natomiast zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Pracownicy mają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. 

Wymiar dodatkowego urlopu wynosi:

1)   w 2010 r. i 2011 r. –  2 tygodnie;
2)   w 2012 r. i 2013 r. –  4 tygodnie.

Aktualizacja 2020

Obecnie przysługuje aż 6 tygodni dodatkowego urlopu oraz urlop rodzicielski


Art. 1821a [Urlop rodzicielski, wymiar]
§ 1. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

1) 32 tygodni – w przypadku urodzenia lub przysposobienia jednego dziecka

2) 34 tygodni – w przypadku urodzenia lub przysposobienia większej ilości dzieci.

Natomiast mamy spełniające warunki, o których pisałam w artykule Działalność gospodarcza, ciąża i wysokość zasiłku macierzyńskiego mają prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego