Temida Jest Kobietą Temida jest kobietą

W listopadowym wpisie na blogu Kto może reprezentować ZUS przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych? poruszyłam temat pełnomocników ZUS.

Czy pracownik ZUS nie będący radcą prawnym może być pełnomocnikiem procesowym?

Dzisiaj do tematu wracam, bowiem niedawno, 24 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w której stwierdził, że:

Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niebędący radcą prawnym, zatrudniony w oddziale Zakładu, może być pełnomocnikiem tego oddziału w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 87 § 2 zdanie 1 k.p.c.) III UZP 3/11

Uchwała jest odpowiedzią na następujące pytanie prawne: Czy pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będący radcą prawnym może być pełnomocnikiem procesowym tego Zakładu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych? 

Zatem zdaniem sędziów oddziały ZUS realizują zadania całego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który ma osobowość prawną. Oznacza to, że pracownik ZUS może otrzymać pełnomocnictwo do reprezentowania  interesów Organu przed sądem.

Jak widać orzecznictwo w tej kwestii jest niejednolite.

Aktualizacja 2020

Obecnie pracownik ZUS jako pełnomocnik Organu Rentowego w sprawie sądowej nikogo nie dziwi. Jedyny kłopot jaki występuje to to, że my pełnomocnicy profesjonalni musimy bardzo pilnować kwestii doręczeń.

Jeżeli ZUS reprezentuje pracownik – egzemplarz pisma dla ZUS wysyłmy do sądu, który pismo doręczy ZUS-wi. Jeżeli Organ reprezentuje radca prawny – odpis pisma doręczamy bezpośrednio pełnomocnikowi.

Włącz się do dyskusji

Mnie bardziej zainteresowało zastraszanie ze strony ZUS ilością pełnomocników. W drobnej sprawie dotyczącej tego że w komisji nie było żadnego lekarza będącego specjalistą w przyczynie niezdolności do pracy – ZUS w Łodzi wytoczył ciężkie działa w postaci długiej listy 19 pełnomocników (w tym 4 radców prawnych) przeciwko jednej schorowanej osobie. Czasem nawet zdrowy mógłby się tego przestraszyć.

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279