fbpx
odmowa prawa do świadczenia

Zalegasz ze składkami ZUS? Przeczytaj koniecznie!

Wielu jednoosobowych przedsiębiorców zalega z zapłatą składek w ZUS, albo płaci je po terminie. Nawet jeżeli późniejsze składki płacone są na bieżąco problem pozostaje. Taki przedsiębiorca nie otrzyma choćby zasiłku chorobowego (nawet jeśli terminowo opłaca dobrowolną składkę chorobową), a biznesmenka po urodzeniu dziecka nie otrzyma zasiłku macierzyńskiego.

Kilka dni temu grupa posłów PO złożyła w Sejmie projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Celem ustawy ma być niwelowanie barier finansowych dla małych i średnich przedsiębiorców.

Jeżeli ustawa zostanie uchwalona przepisy abolicyjne zaczną obowiązywać już w maju (tak zakłada projekt).

Zobaczmy zatem kto i na jakich warunkach (zgodnie z projektem) będzie mógł starać się o umorzenie składek.

1. umorzeniu mają podlegać składki za okres 01.01.1999 r. -28.02.2009, a także należne od nich należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego, lub komornika sądowego,

2. wniosek o umorzenie będzie można składać w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy ( w przypadku gdy decyzję o podleganiu ubezpieczeniu lub o wysokości zadłużenia ZUS wyda po wejściu w życie ustawy wniosek będzie można złożyć w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji),

3. na podstawie wniosku ZUS wyda decyzję określającą warunki umorzenia należności,

4. warunkiem umorzenia należności ma być  opłacenie, w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji
wszystkich niepodlegających umorzeniu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 stycznia 1999 r., do opłacenia których zobowiązany jest przedsiębiorca lub płatnik składek,

5. z abolicji nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w okresie od stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.:

  • zgłaszali do ubezpieczeń społecznych osoby, które na podstawie prawomocnych decyzji zostały przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłączone z tych ubezpieczeń, lub
  • byli wspólnikami jednoosobowych spółek z ograniczona odpowiedzialnością, spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich, zgłaszających do ubezpieczeń społecznych  osoby, które na podstawie prawomocnych decyzji zostały przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłączone z tych ubezpieczeń.

Zapytaj o wycenę porady

Zadzwoń: +48 600 375 279
Napisz: kancelaria@przyborowska.eu

Podobny wpis
odmowa wypłaty zasiłku macierzyńskiego
Odmowa wypłaty zasiłku macierzyńskiego
Skontaktuj się z nami