Temida jest kobietą Temida jest kobietą

W przyszłym, 2013 roku na realizację programu MALUCH Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewidziało kwotę 90 milionów złotych. Kwota wzrosła znacznie, bowiem w roku bieżącym na żłobki wydano tylko 40 milionów złotych.

Konkurs ma być przeprowadzony w dwóch terminach:

1. pierwsza edycja ma zostać ogłoszona już w styczniu 2013 r. (pula nie mniej niż 40 mln zł)

2. druga edycja – nie później niż 15 lipca 2013 r.

Czy warto starać się o pieniądze już w pierwszej edycji Malucha 2013?

I tak, i nie.

Tak – ponieważ jeżeli gmina chce współpracować z partnerem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego to warto z tego skorzystać. Być może w pierwszej turze wystartuje mniejsza liczba chętnych.

Nie – ponieważ ustawa żłobkowa będzie w przyszłym roku zmieniana. Zmianie ulegnie m. in. kwota dofinansowania z budżetu państwa. Obecnie jest to 50% kwoty całego zadania, po nowelizacji – startując w MALUCHU będzie można otrzymać aż 80% dofinansowania, co oznacza, że wkład własny gminy i partnera wyniesie tylko brakujące 20%.

Zatem pomyślne przejście konkursu w edycji letniej (już po zmianach w ustawie) będzie oznaczało większe dofinansowanie.

W przyszłym roku w ramach MALUCHA będzie można otrzymać dofinansowanie na koszty bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem placówek opieki nad dziećmi.

Więcej informacji o programie

 

Włącz się do dyskusji

[…] Jeżeli chcesz uzyskać wsparcie na otworzenie żłobka, klubu dziecięcego w programie MALUCH, ale chcesz startować w konkursie bez pomocy gminy musisz poczekać mniej więcej do lipca 20123 r. Wówczas ma ruszyć druga edycja, w której wsparcie mają otrzymać podmioty publiczne oraz niepubliczne, a dofinansowanie ma wynieść nawet 80%. Pisałam o tym  np. TUTAJ. […]

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279