Temida Jest Kobietą Temida jest kobietą

Jak założyć żłobek?

Najlepiej z pomocą dotacji uzyskanej w programie MALUCH 2013 – edycja I. Co prawda w tym  rozdaniu konkursowym szansę na dotację celową  z budżetu państwa  mają tylko gminne projekty, ale podmioty niepubliczne i publiczne mogą brać udział w MALUCHU jako podmioty współpracujące z gminami na rzecz rozwoju i funkcjonowania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jest zatem szansa np. dla przedsiębiorców (albo chcących otworzyć działalność polegającą na opiece nad małymi dziećmi), aby wspólnie z gminą pozyskać środki na:

  1.  Wyposażenie oraz prace wykończeniowe w budynkach (lokalach) przeznaczonych na utworzenie, organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki,

  2.  Adaptację istniejących budynków (lokali) z przeznaczeniem na utworzenie, organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki,

  3.  Budowę lub zakup nowych budynków (lokali) z przeznaczeniem na utworzenie, organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki,

  4. Organizacja w tym roku nowych miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz zapewnienie ich funkcjonowania,

  5.  Zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki utworzonych w 2013 r.  (dofinansowanie do wydatków na funkcjonowanie nowoutworzonych – z udziałem programu MALUCH – miejsc opieki),

  6. Utworzenie w tym roku nowych miejsc opieki bez udziału programu MALUCH oraz zapewnienie ich funkcjonowania z udziałem programu MALUCH

  7. Zapewnienie funkcjonowania instytucjonalnych miejsc opieki utworzonych w latach 2011-2012 na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Jak widać znacząco poszerzono w tym roku przedmiot dofinansowania – o organizację miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz przewidziano pieniądze na zapewnienie funkcjonowania placówek utworzonych przy pomocy pieniędzy z MALUCHA. O dofinansowanie do działalności mogą się też starać żłobki i kluby dziecięce otwarte bez wsparcia rządowego.

Termin składania ofert dla gmin upływa 18 marca 2013 r.

Jeżeli chcesz uzyskać wsparcie na otworzenie żłobka, klubu dziecięcego w programie MALUCH, ale chcesz startować w konkursie bez pomocy gminy musisz poczekać mniej więcej do lipca 20123 r. Wówczas ma ruszyć druga edycja, w której wsparcie mają otrzymać podmioty publiczne oraz niepubliczne, a dofinansowanie ma wynieść nawet 80%. Pisałam o tym  np. TUTAJ.

Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem placówki opieki nad dziećmi do lat 3, nie wiesz od czego zacząćzapisz się na szkolenie w Warszawie.

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=110425125519-3403317bd3004683aff4ce85e6e65db2 docname=jak_za_o_y____obek_lub_klub_dzieci_cy username=LegeArtis loadinginfotext=Jak%20za%C5%82o%C5%BCy%C4%87%20%C5%BC%C5%82obek%20lub%20klub%20dzieci%C4%99cy showhtmllink=true width=420 height=149 unit=px]

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279