fbpx

O ustawie zmieniającej kodeks pracy w zakresie urlopu przysługującego rodzicom z tytułu urodzenia dziecka w mediach było głośno od dawna, w praktyce od drugiego expose premiera. O tym co obiecał Donald Tusk w zakresie polityki prorodzinnej pisałam w październikowym wpisie Polityka prorodzinna, czyli co obiecał premier.

O samym projekcie i jego założeniach pisałam także kilka razy, ostatnio we wpisie Co w Sejmie piszczy – urlop rodzicielski.

Ustawa (przyjęta wczoraj przez Sejm jednogłośnie) o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw prócz wprowadzenia rocznego urlopu rodzicielskiego do Kodeksu pracy zmienia też przepisy np. przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Po wejściu nowelizacji w życie   zasiłek macierzyński będzie wynosił  100 proc. przez pierwsze 26 tygodni i 60 proc. wynagrodzenia przez kolejnych 26 tygodni. W przypadku gdy  zostanie zadeklarowane od razu  korzystanie z  całości urlopu wynoszącego 52 tygodni, to przez cały ten okres wypłacany będzie zasiłek w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.

Przy okazji tej nowelizacji często zadaje mi się pytanie – a co z osobami, które nie pracują na umowę o pracę, tylko prowadzą własną działalność – czy one też będą pobierać dłużej zasiłek macierzyński?

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w art. 11 ustawy nowelizującej. Artykuł ten przedstawia właśnie zmiany, które nastąpią w ustawie”zasiłkowej”.

Bez zmian zostaje główna część art. 29 :

Art. 29. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

1)   urodziła dziecko;
2)   przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
3)   (3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.
W ustępie 5 tego przepisu zaznaczono, że zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego.
W art. 31 ustawy zasiłkowej wprowadzono zmianę, dotyczącą wyżej wspomnianych podstaw wymiaru przysługującego zasiłku.
Co to oznacza?
Oznacza to, że jeżeli matka lub ojciec dziecka prowadzi działalność gospodarczą, z tytułu której posiada dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będą mogli skorzystać z możliwości pobierania świadczenia w wydłużonym okresie (52 tygodnie). Oczywiście bez prawa do urlopu.
Podsumowując – po wejściu w życie nowelizacji rodzicom dzieci, urodzonych od 1 stycznia 2013 r., przysługiwać będzie 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 tygodni tylko dla matki), sześć tygodni urlopu dodatkowego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z tych dwóch urlopów będą mogli skorzystać ojciec i matka.

Podobny wpis
Często tu Panią spotykam…
Skontaktuj się z nami