Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Na Państwa prośbę (są osoby, które spóźniły się z zapisami na szkolenie w dniu 10 stycznia) zapraszam   na   szkolenie –  Jak założyć żłobek – do Warszawy. Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych oraz prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zainteresowanych utworzeniem  żłobków i klubów dziecięcych.

Zapraszam także właścicieli placówek, które zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 będą musiały zostać przekształcone w żłobek lub klub dziecięcy.

Szkolenie odbędzie się 28.02.2014 r. (piątek) w godzinach 10.30 – 15.15 w Warszawie, ul. Barska 5/42   Liczba miejsc ograniczona – max. 6  miejsc  na każdym szkoleniu– liczy się kolejność wpłat (część miejsc jest już zajęta).   Koszt szkolenia to tylko 350 zł netto (430,50 zł z VAT). Wpłat należy dokonywać na następujący nr konta: 17 1140 2004 0000 3502 6887 1202    z dopiskiem „szkolenie Warszawa”. Cena obejmuje:

  • indywidualne konsultacje w trakcie szkolenia
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • atrakcyjną ofertę współpracy z Kancelarią przy zakładaniu placówki opieki nad dziećmi

Zgłoszeń proszę dokonywać mailowo, na adres kancelaria@przyborowska.eu lub za pomocą poniższego formularza: [contact_form]

Program szkolenia: I. 1. Ogólne założenia oraz geneza powstania ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

2. Nowelizacja ustawy –  zmiany oraz nowy projekt rozporządzenia

3. Żłobki

a. Rodzaje żłobków

b. Tworzenie żłobków gminnych – gminne jednostki budżetowe

c. Wymagania lokalowe i sanitarne

d. Dokumentacja żłobka

e. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

f. Nadzór nad działalnością żłobków i klubów dziecięcych

g. Zatrudnianie pracowników – kto może pracować lub prowadzić żłobek?

h. Zaświadczenia

i. Finansowanie placówek powstałych na podstawie ustawy – program MALUCH, unijne dotacje itp.

j. Jak ustalać wysokość opłat?

k. Jak napisać dobrą umowę o świadczenie usług opieki?

l. Zespoły żłobków – czy warto je tworzyć?

II. Kluby dziecięce

a. Tak czy nie? Gdzie warto założyć klub dziecięcy?

a. Tworzenie gminnych klubów – gminne jednostki budżetowe

b. Wymagania lokalowe i sanitarne

c. Dokumentacja klubu dziecięcego

d. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

e. Nadzór nad działalnością żłobków i klubów dziecięcych

f. Zatrudnianie pracowników – kto może pracować lub prowadzić żłobek

g. Wydawanie zaświadczeń

h. Finansowanie placówek powstałych na podstawie ustawy – program MALUCH, unijne dotacje itp.

i. Jak ustalać wysokość opłat?

j. Jak napisać dobrą umowę o świadczenie usług opieki?

k. Różnice pomiędzy żłobkami a klubami dziecięcymi

l. Zespoły żłobków i klubów dziecięcych

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279