Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Zmiany w postępowaniu sądowym z zakresu ubezpieczeń społecznych mają być wynikiem nowlizacji kpc, która zbliża się wielkimi krokami. Nie byłabym sobą, gdybym nie sprawdziła co ma się zmienić i nie napisałabym Wam o tym 🙂

Poniżej trzy, moim zdaniem najważniejsze zmiany. Modyfikacje wprowadzone przez ustawodawcę, objęły min. przepisy dotyczące postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zmiany w postępowaniu sądowym – posiedzenie przygotowawcze

Nowością będą posiedzenia przygotowawcze, na których przewodniczący ma ustalać ze stronami przedmiot sporu, mają one służyć wyjaśnieniu stanowiska stron, także w zakresie prawnych aspektów sporu. Oczywiście celem tego typu postępowań ma być nakłonienie stron do zawarcia ugody, ale jak wiemy w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ugód zawierać nie wolno.

Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz prezent i bądź na bieżąco

Tempo rozpatrzenia sprawy

Projekt  zakłada, że Sąd i przewodniczący podejmują czynności tak, by termin posiedzenia, na którym sprawa ma zostać rozpoznana, przypadł nie później niż miesiąc od dnia zakończenia posiedzenia przygotowawczego, a jeżeli go nie przeprowadzono – nie później, niż sześć miesięcy od dnia wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Jeżeli odpowiedź ta była dotknięta brakami, termin ten biegnie od dnia usunięcia jej braków, w jeżeli jej odpowiedzi nie wniesiono – od dnia upływu terminu do jej wniesienia. Założenia są ambine, zobaczymy co przyniesie praktyka

ZUS nauczy się KPA

Ostatnia nowinka jest chyba moją ulubioną. Każdy, kto często czyta decyzje ZUS wie, że decyzje są często wydawane z naruszeniem przepisów procedury administracyjnej. Dotychczas sąd ubezpieczeń społecznych nie mógł z tym nic zrobić przy rozstrzyganiu sprawy.

Ale – do czasu. Zmianą, zaproponowaną przez  legislatora jest rozszerzenie  art. 47714   dotyczącego rozstrzygnięcia sądu. Dodana została możliwość uchylenia przez sąd decyzji oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi rentownemu, w sytuacji gdy decyzja nakładająca na ubezpieczonego zobowiązanie, ustalająca wymiar tego zobowiązania lub obniżająca świadczenie wydana została z rażącym naruszeniem przepisów o postępowaniu przed organem rentowym. Czyli jeżeli np. ZUS czy KRUS wyda decyzję z rażącym naruszeniem KPA (a takie widziałam i odwołania od takich decyzji prowadziłam), to sąd uchyli taką decyzję i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania.

Oczywiście to nie wszystkie zmiany, które niesie ze sobą nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Całość projektu znajdziecie tutaj.

Włącz się do dyskusji

Pisze Pani, że sąd będzie mógł uchylić decyzję nakładająca na ubezpieczonego zobowiązanie, ustalająca wymiar tego zobowiązania lub obniżająca świadczenie wydana została z rażącym naruszeniem przepisów o postępowaniu przed organem rentowym. Jakich to decyzji dotyczy? Czy można wnieść o uchylenie decyzji wyłączającej z ubezpieczeń społecznych jeżeli postępowanie było prowadzone z naruszeniem KPA?

Obecnie sąd takich możliwości nie ma i orzeka nawet w sprawach, gdzie decyzje w świetle kpa są nieważne.
Po nowelizacji moim zdaniem sąd decyzjami wydanymi z rażącym uchybieniem kpa nie będzie musiał się zajmować.

Tak, oczywiście rozumiem, że takiej możliwości obecnie nie ma. Chodzi mi o uchylenie decyzji wydanej z naruszeniem kpa ale już po 7.11 🙂 Czy decyzja, na podstawie której ZUS wyłącza z ubezpieczeń kilka lat wstecz, gdy postępowanie było przeprowadzone z naruszeniem KPA, będzie mogła zostać uchylona przez sąd, gdy już wejdą w życie te przepisy? Czy taka decyzję można zaliczyć do tych, które zostały wymienione w przepisie 477 [14] par. 2[1]?
Pozdrawiam

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279