Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Kobiety w ciąży zatrudnione na umowę o pracę są chronione przed zwolnieniem. Nie jest to jednak ochrona absolutna.

Sprawdź kiedy można zwolnić z pracy kobietę w ciąży

  1. Pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży dyscyplinarnie – jeżeli zajdą przyczyny rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia) z winy pracownika – za zgodą zakładowej organizacji związkowej (o ile takowa w firmie jest);
  2. Pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży w przypadku upadłości lub likwidacji firmy, również za zgodą zakładowej organizacji związkowej (jeżeli w firmie działa).


Art. 177.
§1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
§4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz prezent i bądź na bieżąco!

Zwolnienie i co dalej?

Pracodawca powinien zapewnić pracownicy inne zatrudnienie. W przypadku zwolnienia z pracy z powodu likwidacji lub upadłości kobieta w ciąży musi przypilnować, aby ta przyczyna była wpisana do świadectwa pracy. Wówczas do dnia porodu zwolnionej pracownicy w ciąży będzie przysługiwał zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, jeżeli pracodawca nie może tego innego zatrudnienia zapewnić.

Wszystko wygląda pięknie w kodeksie, ale nie zawsze jest tak łatwo otrzymać ten zasiłek w przepisanej wysokości. W podobnej sprawie musiałam skierować w imieniu klientki odwołanie od decyzji ZUS. W tym miesiącu wygrałyśmy tę sprawę w I instancji – napiszę o tym szerzej w kolejnym wpisie.

Należy pamiętać, że po porodzie kobiecie będzie przysługiwał zasiłek macierzyński.

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279