Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Czy chory na zasiłku może pracować?

Nasuwa się odpowiedź, że nie. Gdy się choruje to się nie pracuje.

Sprawa nie jest jednak tak oczywista. Do tego stopnia, że jutro problemem tym zajmie się Trybunał Konstytucyjny.

Skarżąca twierdzi, że art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa narusza art. 67 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 64 ust. 1 i 2; art 31 ust. 3 oraz art. 2 oraz narusza art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Art. 17. 1. Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

2. Zasiłek chorobowy nie przysługuje w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.

W sprawie chodzi o to, czy chory przedsiębiorca może osobiście prowadzić działalność gospodarczą (skarżąca wykonywała usługi – udzielała w okresie zwolnienia chorobowego odpłatnych porad prawnych) podczas przebywania na zasiłku chorobowym jeżeli zwolnienie od pracy nie jest wykorzystywane w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia.

Całość skargi TUTAJ.

Wyrok Trybunału w tej sprawie (sygn. SK 18/13) jutro – 25.02.

————————————————————————————————————————————

25.02.2014

Wyrok jest już znany. Jego sentencja brzmi:

Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159) w zakresie, w jakim stanowi podstawę utraty prawa do zasiłku chorobowego ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonywał pracę zarobkową, uzyskując wynagrodzenie przekraczające minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że nawet incydentalne wykonywanie pracy zarobkowej podczas pobierania zasiłku chorobowego może pozbawić chorego prawa do tego świadczenia.

Informacja Trybunał Konstytucyjnego po wyroku.

Włącz się do dyskusji

Z tego co zdążyłem zaobserwować to ZUS nigdy nie zgodził się z tym by chory pracodawca z powodu swojej niezdolności do pracy mógł zapłacić należne składki ZUS za siebie i pracowników po zakończeniu zwolnienia lekarskiego. Podobnie ze stawiennictwem na komisji lekarskiej.

Logiczne – skoro udzielała porad prawnych, to znaczy że nie była niezdolna do pracy. Przynajmniej do czasu, aż nie będzie się wydawać zwolnień „niezdolny do pracy lewą nogą”, „niezdolny do pracy XXX” – wówczas można by dyskutować, że prawnik ze złamaniem nogi może udzielać porad prawnych, choć wówczas nie ma powodu, aby mu za takie zwolnienie chorobowe jeszcze dopłacać więcej, jak jakiś ułamek normalnej stawki chorobowej.

Witam,
Ta sprawa nie dotyczyła ciągłego pracowania podczas pobierania zasiłku. Chodziło o sytuację, gdy przedsiębiorca pracował i uzyskiwał dochód incydentalnie.

według mnie to wszystko rozbija się o rodzaj zwolnienia, a raczej o chorobę, na którą dostało się zwolnienie lekarskie, a także o rodzaj wykonywanej pracy.

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279