Temida jest kobietą Temida jest kobietą

5 nowości w tarczy 4.0

Projekt ustawy o tarczy 4.0, który jest już w Sejmie przynosi nam sporo nowości jeżeli chodzi o pomoc firmom dotkniętym pandemią koronawirusa. Wybrałam 5, ktore wydają mi się najciekawsze i mogą interesować wielu przedsiębiorców.

1. Kredyt z dopłatą

Zgodnie z projektem ustawy dopłaty do części lub całości odsetek kredytu mają być przyznawane przedsiębiorcom do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

UWAGA: dopłaty będzie można otrzymać do kredytów zawartych po dniu wejścia w życie ustawy. Aby uzyskać dopłatę do kredytu zawartego wcześniej konieczne będzie jego dostosowanie do wymogów ustawy.

Wśród głównych warunków do otrzymania kredytu z dopłatą są:

  • aktywne prowadzenie działalności
  • brak innego kredytu z dopłatą
  • brak znajdowania się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
  • utrata płynności finansowej lub jej zagrożenie

Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do dnia 31 grudnia 2020 r. Biorąc pod uwagę procedurę weryfikacji warto będzie wystąpić po kredyt z dopłatą w najszybszym możliwym czasie.

2. Zdalne kontrole

Idzie nowe – projekt ustawy daje możliwość przeprowadzenia całej lub części kontroli, za zgodą przedsiębiorcy w sposób zdalny.

Takie kontrole mają być możliwe jeżeli może to usprawnić jej prowadzenie lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Kontrolę zdalnie będzie można prowadzić przy pomocy operatora pocztowego (Poczty Polskiej), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Powiem Wam, że ja już czekam na takie zdalne kontrole robione przez ZUS… Myślicie, że będą możliwe?

3. Praca zdalna

Praca zdalna miała być remedium na koronawirusa. Wielu pracowników chciało pracować zdalnie, pracodawcy podchodzili zaś do tej formy pracy nieufnie.

A my, prawnicy zmierzyliśmy się z morzem pytań:

  • Czy szef może odmówić mi pracy zdalnej?
  • Kto mi zapłaci za zużyty prąd?
  • Czy firma musi mi zapewnić komupter?
  • Czy muszę pracować w standardowych godzinach pracy?
  • Co mam zrobić, gdy pracodawca nie dał mi komputera, a na moi laptopie syn ma lekcje zdalne?
  • Czy gdy pracuję zdalnie mogę pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Oj dużo tego było…

Teraz, kiedy mamy już odwilż i prawie nikt już nie #zostańwdomu to rząd w tarczy 4.0 doprecyzował …. pracę zdalną.

Aż chce się rzec – rychło w czas!

4. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Kwestii wtopy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnośnie dodatkowego zasiłku opiekuńczego komentować na blogu.

Sytuację z zasiłkiem przedstawiłam w swoim poprzednim wpisie.

5. Świadczenie postojowe

Problemy z uzyskaniem świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, którzy są zatrudnieni np na umowę o pracę, czy przedsiębiorcze matki na zasiłku macierzyńskim (o ty problemie pisałam szeroko w TYM wpisie). Tarcza 4.0 ma zluzować zakaz podlegania ubezpieczeniom z innego tytułu:

nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegała ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu wykonywania działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.”,

Zmiany te mają rozwiązać problem przedsiębiorców, którzy są zatrudnieni na ułamek etatu.

Przedstawione wyżej 5 nowości w tarczy 4.0, to oczywiście nie wszystkie zmiany, które przynosi projekt zmian.

Jeżeli więc masz firmę i chcesz korzystać z Tarczy bez obaw, to zapraszam Cię na moje kolejne autorskie szkolenie z Tarczy.

Tym razem ze szczególnym uwaględnieniem tarczy 3.0 i najnowszej 4.0 – już 28.05.2020 r.

nowa data (tablet)

Szkolenie – tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0

Masz firmę? Korzystaj z tarczy bez obaw!

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279