Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Gdy ogłoszono zamknięcie żłobków, przedszkoli i szkół dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla wielu rodziców dzieci do lat 8 był wybawieniem. Przepisy z każdą kolejną „tarczą” ewoluowały. Grono beneficjentów rozszerzono (m. in. na rodziców dzieci niepełnosprawnych do lat 18 oraz na opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Ostre hamowanie włączyła tarcza 3.0.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – bałagan w przepisach

Po wejściu w życie tarczy 3.0 prasa zaczęła grzmieć, że od 25 maja rodzice dzieci do lat 8 stracą prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej uspokaja, że tak nie będzie, tylko nie potrafi podać podstawy prawnej swoich twierdzeń.

Z dniem 25 maja w życie wchodzą zmienione przepisy ustawy z 2 marca 2020 (chodzi o tarczę antykryzysową), które dotyczą dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Brzmią tak:

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

MRPiPS tłumaczy, że błąd naprawi na najbliższym posiedzeniu Sejmu. To odbędzie się w najbliższym tygodniu. Czyli luka w przepisach będzie. Poza tym proces legislacyjny musiałby być błyskawiczny. Co jak wiemy obecnie bywa możliwe…

Nawet jeżeli tak się stanie, to pracownicy, których dzieci od 25 maja nie mają miejsca w żłobku, przedszkolu (lub rodzice chcą je jeszcze zostawić w domu), nie wracają do szkoły nie mają podstaw do tego by składać pracodawcy wniosek o kontynuowanie świadczenia opiekuńczego. To także dodatkowy kłopot dla samorządów, które w obostrzonym rygorze sanitarnym nie mogą zapewnić miejsc wszystkim dzieciom. W publicznych placówkach mają być miejsca dla chętnych. W praktyce – często miejsc jest za mało.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – co mówi tarcza 4.0

W piątek, 22 maja na stronie Sejmu ukazał się projekt tarczy 4.0 – to w niej rząd chce „naprawiać sytuację”.

Zatem popatrzmy co zakłada projekt:

„1c. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do dnia 28 czerwca 2020 r.

1d. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1c, przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, również w przypadku otwarcia placówek, o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania COVID-19 do dnia 28 czerwca 2020 r.”,

Dalej jest informacja, że rozporządzeniem będzie można okres przyznania zasiłku można wydłużyć, w razie potrzeby.

Będzie dziura

Przepis będzie obowiązywał dopiero z datą wejścia w życie ustawy. Rozwiązaniem będą zmiany w trakcie prac nad ustawą w parlamencie. Przepis powinien obowiązywać z mocą wsteczną.

Zatem od poniedziałku mamy dziurę w przepisach i rodzice, którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom do lat 8 powinni chyba zabrać pociechy… ze sobą do pracy…

Nie mają podstaw do tego, by złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy .

Pojawia się pytanie – co ZUS zrobi z wnioskami, które wpłyną do niego od poniedziałku, od „nieuprawnionych rodziców”?

Powiem Wam, że sama mam dylemat. Moja starsza córka wraca od poniedziałku do przedszkola, żłobek młodszej powiedział, że nie ma miejsc, a dzieci, które przyjął wybrał sobie na podstawie „ankiet”, co jest niezgodne z żadnymi przepisami.

Jak to mówią niektórzy … burdel na kółkach. A miało być tak pięknie.

Masz firmę? Korzystaj z Tarczy bez obaw

Zapraszam Cię na moje kolejne autorskie szkolenie z Tarczy. Tym razem ze szczególnym uwzględnieniem tarczy 3.0 i najnowszej 4.0 – już 28.05.2020 r.

nowa data (tablet)

Szkolenie – tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0

Jak korzystać ze wsparcia bez obawy o kontrolę?

Jeżeli chcesz przeczytać inne moje wpisy na temat tarczy antykryzysowej i koronawirusa zajrzyj do:

Koronawirus – obowiązki pracodawcy, prawa pracownika

Czy pracodawca może polecić pracownikowi zrobienie testu na Covid-19?

Przedsiębiorcze matki na macierzyńskim nie otrzymają świadczenia postojowego – jest odpowiedź ZUS

Zwolnienie ze składek na ZUS

Zmiana wysokości wynagrodzenia

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym z powodu zamknięcia placówek oświatowych

Co ze sprawami sądowymi i biegiem terminów?

Zdrowia i wytrwałości sobiei Wam życzę!

Włącz się do dyskusji

W 2 wypadkach
1. jeżeli dziecko jest chore (rodzić ma L4 na opiekę)
2. mamy do czynienia z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Tu należy się zastanowić, bo jeżeli placówka jest otwarta, a rodzic decyduje, że dziecko zostaje w domu – to zwykły zasiłek opiekuńczy odpada.

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279